ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา : กิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม

กิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาให้ความรู้และตั้งจุดให้บริการรับแลกขยะพิษ เช่น ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก-ใหญ่ แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กระป๋องสเปร์ ที่ใช้หมดแล้ว โดยมีนักเรียนให้ความสนใจนำขยะพิษดังกล่าวมาแลกของรางวัล และยังได้รับความรู้จากวิทยากรเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องการกำจัดขยะพิษที่ถูกวิธี

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2165
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14097680
ศูนย์รวมลิงค์
Home ASEAN NEWS

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

www.aseanthai.org

โรงเรียนบ้านลองตอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

               เมื่อวันที่่ 23  พฤศจิกายน  2555  นายพีรวัส  ดรุณชู  ผู้อำนวยการและคณะครู               โรงเรียนบ้านลองตอง  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการใช้สื่อการเรียน

alt

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 10:55)

 

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ซ้อมใหญ่ก่อนประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติที่ จ.อุบล

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นำนักเรียนวงโยธวาทิต  ซ้อมเพื่อแสดงศักยภาพวงโยธวาทิต เพื่อความพร้อมสู่การประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ท่านพรหมมินทร์  ศรีหมื่นไวย เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง  มีผู้มีเกียรติ  คณะผู้ปกครองนักเรียน  เข้าชมก่อนการแข่งขันจริงที่จังหวัดอุบลราชธานี  จะเดินทางไปในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา  ขอเชิญชวนทุกท่าน  ทุกกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้ลูกหลานชาวเมืองย่าโม ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาร่วมแข่งขันครั้งนี้  เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาของเรา

 1 2 mnm yo.jpg - 154.10 Kb

1 2 mnm yo 2.jpg - 168.51 Kb

1 2 mnm yo 3.jpg - 192.41 Kb

ภาพ / ข่าว    สุกัญญา   จุลโทชัย    27  พย 2555

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:54)

 

แบ่งปันน้ำใจ จากพี่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี >>สู่น้อง โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

วันอังคาร ที่  27  พฤศจิกายน  2555 

นายสามารถ  ขอพึ่งกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ พร้อมด้วยคณะครู 

และนักเรียน ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร  คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

ที่มาจัดโครงการแบ่งปันน้ำใจ  จากพี่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  สู่ น้องโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 

ทางโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ ขอขอบคุณ ทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานี  มา ณ  โอกาสนี้

altaltalt

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:51)

 

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านโคกสูง

alt

 

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:57)

 

จากไปใจยังผูกพัน..ดอนท้าววิทยาสู่ลำเชิงไกร

    เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2555  คณะครูโรงเรียนดอนท้าววิทยา  บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูทรงศรี  ไทยประสงค์ ที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนลำเชิงไกร  ภายใต้การนำของท่าน ผอ.สมบูรณ์  ไม้กลาง ผอ.โรงเรียนดอนท้าววิทยา ท่านรองเวศน์  ศรีอ่อนหล้า รอง ผอ.รร.ดอนท้าววิทยา  ด้วยความรักและความผูกพันที่จะมีให้กันตลอดไป...

alt
alt
alt

alt

 

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:50)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก จัดมุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก จัดมุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)

เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าอาเซียนเกิดขึ้นเมื่อไร   ประเทศใดลงนามร่วมสักขี

ทั้งหลักการและเป้าหมายเครื่องบ่งชี้  ได้เรียนรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียน

000aaa.jpg - 258.88 Kb

000bbb.jpg - 278.19 Kb

000ccc.jpg - 247.73 Kb

รายงานโดยนางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:56)

 

ต้อนรับน้องใหม่..สู่..โรงเรียนดอนท้าววิทยา

    เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน  2555  โรงเรียนดอนท้าววิทยาต้อนรับคุณครูคนใหม่..คุณครูอ้อมฤทัย  มะโนชัย..จากจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ  ด้วยความยินดียิ่ง

alt
alt


 

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:48)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประชุมเตรียมความพร้อม.O-NETเป็นเลิศ.งานศิลปหัตถกรรม.ห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบาย

"60 วันสู่ความสำเร็จ O-NET เป็นเลิศ"  ...... งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน .....พิธีเปิดหอประชุมโรงเรียน

ห้องเรียนคุณภาพ....ครูดีศรีโคราช

ณ  ห้องเรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

aaa000.jpg - 223.51 Kb

aaa111.jpg - 242.20 Kb

aaa222.jpg - 271.17 Kb

รายงานโดยนางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:56)

 

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จัดกิจกรรม ๕ ส. ตึกอำนวยการ

           เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักการภารโรง โดยการนำของ ผ.อ.นัยนา  ตันเจริญ  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม  ๕  ส. เริ่มจากการสะสาง ตึกอำนวยการให้สะอาดและจัดระบบแฟ้มงานใหม่ ทำให้สะดวกต่อการใช้ และการจัดเก็บ

c1.jpg - 172.23 Kb

c2.jpg - 135.71 Kb

c3.jpg - 177.97 Kb

c4.jpg - 179.06 Kb

c5.jpg - 187.29 Kb

c6.jpg - 169.00 Kb

c7.jpg - 196.84 Kb

                                                                                   ศรีสะอางค์  ชนไธสง  รายงาน  ภาพและข่าว

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 29 November 2012 20:11)

 

โรงเรียนวัดทุ่งสว่างประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

           เมื่อวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  นางนัยนา   ตันเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม  มีคณะครู บุคลากร  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

o1.jpg - 160.19 Kb

o2.jpg - 176.41 Kb

โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่

๑. ผู้อำนวยการแนะนำตัว  ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งที่โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

๒. แต่งตั้งหัวหน้างาน  ๔  ฝ่าย และ และทบทวนบทบาทของเจ้าของโครงการในแต่ละโครงการ

๓. จุดเน้นของโรงเรียน ระดับชั้นป.๑-๓ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐  %  ชั้นป.๔-๖ อ่านคล่องคิดคล่อง

๔.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ๕ %   ๖๙  วัน ติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

๕.  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๒  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ ๗-๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ในครั้งนี้โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง   เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จำนวน ๒  รายการ ได้แก่ ๑.  รำไทย  ระดับ ป.๔-๖  จำนวน  ๖  คน  ๒.  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  ระดับ ป.๔-๖  จำนวน  ๑  คน

 

                                                                                             ศรีสะอางค์  ชนไธสง   รายงาน ภาพและข่าว

 

Last Updated (Friday, 21 December 2012 13:23)

 

โรงเรียนบ้านดอนม่วงต้อนรับ ผอ.สุพวรรณ ชูกานต์กุล

เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2555  ที่ผ่านมา  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน 

และชาวบ้าน  ร่วมกันจัดงานต้อนรับ  นางสุพวรรณ  ชูกานต์กุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจ  โดยมี  ผู้อำนวยการและคณะครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่

ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

 

alt

 

alt

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 07:52)

Read more...

 

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่าง

นางรัชนีกร  อรุณรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย เข้ามาติดตั้งเสาไฟฟ้า เดินสายระบบส่องสว่าง
บริเวณสนานกีฬาฟุ๊ตซอล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สวยงามในค่ำคืนของนักเรียนและชาวบ้านที่มาใช้สนาม
ในตอนกลางคืนทุกวัน ในการนี้การไฟฟ้ายังได้บริจาค วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น
ให้แก่โรงเรียนโดยไม่คิดค่าติดตั้ง และค่าแรงงานใด ๆ เลย ต้องขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

alt


นายพัสกร  มีสติ  :  รายงาน

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 17:08)

 

โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย

    โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย

ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจัดทำโครงการยุวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

0221.jpg - 49.53 Kb

โดยนายจารึก นวลโคกสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายสุรวุธ  บูรณาศานติคุปต์ ได้ปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงานด่านการเกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนโดยจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตร

 

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 15:25)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรม (5ส)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2555   นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

คณะครู และนักเรียน  ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม  กิจกรรม (5ส)

การทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่  Big Cleaning Day 

bb222222.jpg - 280.08 Kb

bb333333.jpg - 296.99 Kb

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 15:24)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเข้าค่ายคุณธรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติดตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

เมื่อวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

และคณะครู ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3

นำนักเรียน เข้าค่ายคุณธรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด  ตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

สร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงและ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ณ วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

aa555555.jpg - 238.69 Kb

aa444444.jpg - 252.37 Kb

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 15:23)

Read more...

 

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2555

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัว  และโรงเรียนบ้านมะค่า

จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรต

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

page.jpg - 102.07 Kb

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 15:23)

 

ลูกเสือสำรองโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีจัดกิจกรรมศึกษาชีวิตสัตว์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีจัดกิจกรรมศึกษาชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์นครราชสีมา

ของลูกเสือสำรอง

alt

โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ขอขอบคุณคณะพี่ๆวิทยากรที่ให้ความรู้

และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและที่สำคัญอิ่มกันครบทุกคน 

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 08:50)

 

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา

 

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน  นำโดย  ผอ.สิทธิศักดิ์  พรหมสุข

ได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณครูสมบูรณ์  ครูฉวีวรรณ  ศิริปรุ

จำนวน  10,000  บาท  เพื่อพัฒนาการศึกษา

alt

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 09:53)

 

โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีร่วมงานกฐินวัดหนองโสมง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

นายเอกชัย  นางาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมบุญงานกฐินวัดหนองโสมง

alt

โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี

ได้นำวงเมโลเดียนของโรงเรียนร่วมขบวนแห่กฐินของชาวบ้านและผู้ใจบุญ

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 08:08)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ต้อนรับคุณครูคนใหม่

 

ในวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

มีความยินดีและให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ คือ

คุณครูนิภา  พุทธรา

ซึ่งบรรยากาศในการต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอีกด้วย

 

alt

 

alt

Last Updated (Tuesday, 27 November 2012 09:52)

Read more...

 
More Articles...