ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรม ไหว้ครูนักเรียนโรงเรียนสุขานารี ปีการศึกษา 2554

    โรงเรียนสุขานารีจัดกิจกรรม ไหว้ครูนักเรียนโรงเรียนสุขานารี ประจำปีการศึกษาปีการศึกษา 2554

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14033300
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)

 

โรงเรียนบ้านหนองแจงร่วมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 100 % ณ โรงเรียนพลจลก

วันที่ 15 กันยายน 2554

โรงเรียนบ้านหนองแจง เข้าร่วมกิจกรรม

การอ่านออกเขียนได้ 100 %

ณ โรงเรียนบ้านพลจลก 

โดยท่าน ผอ. สมศักดิ์  วงศักดา

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 16 September 2011 07:54)

 

ร.ร.อ่างหนองแหนฯ เตรียมพร้อมรับ D-Day X-ray อ่านออกเขียนได้ 100%

โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี โดย ผอ.เอกชัย  นางาม  ได้ปฏิบัติ     ตามนโนบายของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร   ซึ่งนโยบายอ่านออกเขียนได้ 100%  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตรได้กำหนดไว้ในนโยบาย 10 ประการ และทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  สำหรับนโยบายอ่านออกเขียนได้ครบ 100%  ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญ  ที่จะต่อยอดไปยังทุกนโยบาย  ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมและรูปแบบที่หลากหมาย เพื่อสู่เป้าหมายนักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  100% 

alt

alt

Last Updated (Tuesday, 06 September 2011 08:41)

 

ค่ายอ่านคล่อง-เขียนคล่องเพื่อน้องป.3-4 ศูนย์มะค่าพลสงคราม

30-31 สิงหาคม 2554  ศูนย์ฯมะค่าพลสงคราม จัดค่ายอ่าคล่องเขียนคล่องเพื่อน้อง ป.3-4 โรงเรียนในศูนย์ฯ12 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วม325 คน เน้นการอ่าน-การเขียน เรียนแบบสนุกๆ  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 31 ท่าน แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ การอ่านบทร้อยแก้ว- ร้อยกรอง, คัดลายมือ,เรียงความแสนสนุก, นิทานหรรษา, บันทึกการอ่าน,ตอบปัญหาสารานุกรมไทย พิธีเปิดโดยท่านรองฯเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นม.1 เป็นประธาน  ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ สำหรับเด็กครั้งนี้

alt

Last Updated (Wednesday, 31 August 2011 08:17)

 

ศูนย์พัฒนาฯมะค่าพลสงครามประชุมจัดเตรียมค่ายอ่านออกเขียนได้100%

23  สิงหาคม 2554 คณะกรรมการศูนย์ฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย  จัดประชุมเตรียมงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 100% สนองนโยบาย สพฐ.และสพป.นม.1 โดยเตรียมจัดค่ายอ่าน เขียน 100 %  สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในเดือนสิงหาคม 2554

alt

Last Updated (Wednesday, 24 August 2011 07:34)

 

รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้   100 %    โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม สนองนโยบายของ สพป.นม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีครูที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ วิชัย  กฤษกลาง   คุณครูเดชะ  คิดก่อนทำ   คุณครูบรรจบ  แนมกลาง   คุณครูสุกัญญา  แนมกลาง   คุณครูแสวง แนมกลาง   คุณครูสุภาพ มั่นกลาง และคุณครูสำรวย  เทียบกลาง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Last Updated (Saturday, 26 January 2013 17:40)

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

altalt

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล และคณะ ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านมะค่า และวัดป่าริมมูล ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

alt

 

 

 

Last Updated (Monday, 18 July 2011 10:05)

 

โรงเรียนบ้านสะพานจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านสะพาน  จัดอบรม เยาวชนปลอดเพศภัย ห่างไกลยาเสพติด

โดยความร่วมมือของ

วัดสะพาน สถานีตำรวจภูธรโนนสูง โรงเรียนบ้านสะพาน

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนสะพาน

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554

 

 

Last Updated (Saturday, 02 July 2011 17:31)

 

ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง...ทบทวนและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา

            เมื่อสถานศึกษาดำเนินการใช้หลักสูตรไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร  
            โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ได้ประชุมคณะครูเพื่อทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลหลักสูตร  เพื่อพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
            วัตถุประสงค์ของการประเมินผลหลักสูตรคือ เพื่อให้ทราบว่า
            1. หลักสูตรเมื่อนำไปปฏิบัติจริงได้ผลเพียงใด  บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
            2. มีข้อบกพร่องใดที่ควรปรับปรุง
            3. ข้อดี  ข้อเสีย ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นเช่นไร
            4. ควรดำเนินการใช้หลักสูตรนี้ต่อไปหรือไม่
 
จากนี้ไปโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง.....จะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้

Last Updated (Tuesday, 14 June 2011 23:58)

 

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม้า


        

Last Updated (Saturday, 11 June 2011 23:34)

 

“ธารน้ำใจมีให้อยู่เสมอ”

      ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียน ขนาดเล็กแต่ก็ได้รับความเอาใจใส่จากชุมชนอยู่เสมอเมื่อวันพุธที่ 8  มิถุนายน 2554 คุณวรรณษา ฟอจ์ต ได้นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านคอหงษ์ ทุกคนได้อิ่มท้องกันถ้วนหน้า หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาจากท่านอีก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาขอขอบคุณอย่างยิ่ง

 

.....ภาพกิจกรรมจ้า.....

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 09 June 2011 15:43)

 
More Articles...