ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรม "วันภาษาไทย" ยิ่งใหญ่ที่คอนน้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำโดยนายศิลปกรณ์   ใจคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อย ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์ที่ ๗ อ.โนนสูง พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกับชุมชน ในสังกัด ๗ โรงเรียน  จัดงาน"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคอนน้อย โดยได้รับเกียรติจากนายเผด็จศึก   โชติกลาง    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศน.พจนีย์   พงศ์ธนนนท์ ศน.ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก ศน.สุรการ   สิริเมธีกุล ศน.ประจำศูนย์ด่านจันอัดเมืองปราสาท และ             นายพยุงศักดิ์  เสริฐสูงเนิน ประธานศูนย์ฯร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11864743
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มอบเสื้อให้สมาชิกบ้านศิลป์ร่วมสานต้านยาเสพติด

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มอบเสื้อให้สมาชิกบ้านศิลป์ร่วมสานต้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหลักร้อย นำโดย ผอ.เดชา รวมใหม่,รองฯอนุวัฒน์ พลเจริญชัย นางเรณุกา สุขมงคล ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและคณะครู มอบเสื้อบ้านศิลป์ร่วมสานต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกจำนวน ๒๔ คน 

  alt

นวลพรรณ เบือนขุนทด  ถ่ายภาพ

สนั่น เทียมเลิศ  รายงาน

 

Last Updated (Monday, 05 November 2012 13:16)