ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  มิถุึนายน  ๒๕๕๕

ณ ห้องพูนปัญญา

 

 

 

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย พ.ต.ท. พจน์  รัชตสันติ ประธานการประชุม

 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และแนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

                                                                                                                 ....วิไลวรรณ / ถ่ายภาพ....

                                                                                                                        ....บูลยา / รายงาน....

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1981
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12835661
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)