ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โป่งแมลงวันรับมอบโรงเรีบยจากบริษัทเซ็นทรัล

วัน ที่ 18  มิถุนายน  2555  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และ นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)  รับมอบงานปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการ "เซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา" ประจำปีการศึกษา  2555  จากคุณณรงฤทธิ์ - คุณวันทนีย์  จิราธิวัฒน์  และคุณสมกมล  เวชชาชีวะ  กรรมการบริหาร บ.กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันฯ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1938
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11700636
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)