ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โป่งแมลงวันฯ รับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555  นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)  รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ของมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา  เทวกุล  จากคุณมุกดา  เอื้อวัฒนสกุล(จิราธิวัฒน์) เป็นจำนวน  20,000 บาท  และในบ่ายวันเดียวกันนี้ได้เข้าเยี่ยม ดร.วันชัย  จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กรุณามอบเงินเข้ากองทุนจิราธิวัฒน์ ของโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันฯ เป็นจำนวน  200,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่อไป

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1886
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9715662
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)