ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
วันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2555 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ โดยท่าน ผอ.สามารถ  ขอพึ่งกลาง คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน 3 หมู่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด้วยการนำกล่าวถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระบรมราชนีนาถ มีการจัดกิจกรรมนักเรียน และมอบทุนการศึกษาโดยพระครูประภาตธรรมรส เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต 1 พระครูศีลสังข์วรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา การมอบรางวัลแม่ดีเด่น 3 หมู่บ้าน และรางวัลการประกวดกิจกรรมวันแม่  และอิ่มถ้วนหน้าทั้งแม่และลูก ๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณต่อ(โรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11085109
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)