ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันที่หนองกระทุ่ม

เมื่อวันที่ 27  กันยายน ที่ผ่านมา คุณรัชนก  หลักดีและคณะได้นำขนมจีนและไอศกรีมแสนอร่อย

มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด  นอกจากนี้ยังได้มอบเงิน

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป

ทางโรงเรียนซาบซึ้งน้ำใจและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

นันทิช  ฉัตรศุภสิริ / รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13376061
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)