ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา : กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(โปรแกรมอังกฤษเข้ม IEC) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้นำนักเรียนในโครงการ ช่วงชั้นที่ 2

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริง ณ อาราญาน่ารีสอร์ท & สปา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดย รองฯแสวง อรุณสุขมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ได้ให้นโยบายและกล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1991
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12966876
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)