ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ต้อนรับ ผอ.วาสนา สังข์กลาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2555 ท่าน ผอ.วาสนา  สังข์กลาง ได้เดินทางมาดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โดยมีแขกผู้มีเกียรติ จาก สพป.นม.1 สพป.นม.5 ผู้บริหารทั้งสองเขตการศึกษา เพื่อนครู ญาติผู้ใหญ่ ร่วมในงานท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ขอกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1938
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11637462
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)