ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับนโยบาย วางแผน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียน ป.๖ และ ม.๓

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  นายอุทิศ  โทแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านจอหอ  เข้าร่วมประชุมของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  เตรียมความพร้อม  รับนโยบาย  วางแผน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖  และ ม.๓  โดยมี  นายพงศักดิ์  กูลพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  เป็นประธานการประชุม  มีผู้บริหาร  และคณะครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพจอหอพนมวันท์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอหอ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1945
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11950504
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)