ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ยินดีต้อนรับครูใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว นำโดยกำนันชัชชัย ต่างกลาง  กำนันตำบลหลุมข้าว และรองผู้อำนวยการโรงเรียน วินัย  เม่ากลาง  ได้ให้การต้อนรับคุณครูใหม่   นางสาวสกุลรัตน์  แขะตะคุ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง SP2  วิชาเอกคณิตศาสตร์       ซึ่งคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ขอต้อนรับคุณครูใหม่สู่รั้วเหลืองเขียวด้วยความยินดียิ่ง

 

พิธีตอนรับคุณครูใหม่

คุณครูใหม่กล่าวแนะนำตัวกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว

 

รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และกำนันตำบลหลุมข้าว ได้เป็นเกียรติมอบดอกไม้ให้กับครูใหม่

 

 

กำนันตำบลหลุมข้าว  และรองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคุณครูใหม่

 

 

ตัวแทนคณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี

 

ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณครูใหม่

 

 

คุณครูใหม่มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ

 

พวกเราชาวหลุมข้าว ขอต้อนรับคุณครูใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1923
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11434649
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)