ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ รับการนิเทศเต็มพิกัด

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2555  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ

นำโดยนายสมศักดิ์  จักสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมใจ  ผิวสา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู  นักเรียน  ได้ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ  "โครงการนิเทศเต็มพิกัด" 

ในการนี้ท่านรองเผด็จศึก โชติกลาง รองผอ.สพป.นม.1 และ

ท่านผอ.ปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ  ผอ.ร.ร.เมือง นม.  ได้ตรวจเยี่ยมการนิเทศเต็มพิกัดในครั้งนี้ด้วย

นางสาวชนิษฐา   ชีโพธิ์/ธุรการ/ถ่ายภาพ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1930
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11584266
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)