ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สรุปผล...การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...เสนา

 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.นม. 1  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554
ที่ จังหวัดมหาสารคาม ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

ระดับชั้น

กิจกรรม

ได้รับรางวัล

ลำดับที่่

หมาเหตุ

ปฐมวัย

การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ

เหรียญทอง

9 (ร่วม)

 

ป.1-6

ภาพยนตร์สั้น

เหรียญทอง

5

 

ป.4-6

โครงงานอาชีพ

เหรียญทอง

3

ตัวแทนภาค

ป.1-6

เดี่ยวพิณ (บุคคล)

เหรียญทอง

 

 

ป.1-6

เดี่ยวแคน (บุคคล)

เหรียญเงิน

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1945
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11954482
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)