ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ บ้านหัวทะเล @ วันที่สอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านหัวทะเล รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก หจก.บุษรินทร์ การประเมิน เป็นวันที่สองของการประเมิน วันนี้ !!! คณะกรรมการเก็บข้อมูลของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ นายเชษฐ จินดานุภาพ  นายปรีชา  กำพุดกลาง รองฯ สพป.นม.1 ศน.สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ศน.อดิศักดิ์ ปะพาน  ผู้บริหารโรงเรียน และนางสาวประมวล  แทนขุนทด อ.ก.ค.ศ. สพป.นม.1 ที่ได้มาให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13846702
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)