ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ แสดงความยินดีกับนักเรียนประกวดเรียงความ "ก้าวตามรอยพ่อ"

วันที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ  พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอ  ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ  เรื่อง  "ก้าวตามรอยพ่อ"  ในโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  มี นายชวน  ศิรินันทพร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ให้เกียรติมอบโล่ และเกียรติบัตรแต่นักเรียน โดยเด็กหญิงเกศนี  หงษ์ศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  และเด็กหญิงดุสิฏา  แสตะขบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้รับรางวัลชมเชย  

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13526914
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)