ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ให้กำลังใจเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

เมื่อวันจันทร์ที่  28  มกราคม  2556  ณ  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

ผอ.ดร.จักราวุธ   วิจบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

ได้มอบของขวัญ แก่  คุณครูบุญสม   ศรีปรุ  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ขอให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง  และสุขภาพใจที่สดใส  เพื่อนักเรียนของเราจ้า

:) +++++++++++++++++++++++ :)

จากใจโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ :)

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1982
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12856193
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)