ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกันต้อนรับท่าน ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร และคณะ ในโอกาสที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายวิโรจน์  แพเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ร่วมต้อนรับท่าน ปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และคณะ

ที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ทางโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขอขอบพระคุณท่านผอ.ปฐมฤกษ์ และคณะ

มา ณ โอกาส นี้ค่ะ

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1992
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12978506
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

ผอ.สพป.นม.1

มาสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ (ว.5)

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ในวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2012 08:15)