ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ปลูกป่าที่สระเพลง

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม หมู่ ๑  ได้ปลูกไม้ยืนต้น  เพื่อเป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕  ณ บริเวณสระน้ำ "สระเพลง"

Of the teachers, students , Banphonsongkham school  with the community members tambol phonsongkham  the first planted trees. Campaign to reduce global warming, on 6 June 2012 at the pond "sra prang".

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11885242
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 1/55

anigif1.gif - 2.50 Mb

Last Updated (Thursday, 04 October 2012 15:52)