ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

คณะครูโรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2555

ซึ่งได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อช่วยกันหาแนวทางป้องกัน  แก้ไขปัญหา 

ช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1944
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11945595
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 1/55

anigif1.gif - 2.50 Mb

Last Updated (Thursday, 04 October 2012 15:52)