ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ร.ร.บ้านขนายดี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ร.ร.บ้านขนายดี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อขับเคลื่อน 5 นโยบายเร่งด่วน ของท่าน ผอ.สพป.นม.1

ผอ.โรงเรียนบ้านขนายดี ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการสถานศึกษา

ได้ประชุม พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนานักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจ ในคุณภาพของนักเรียน

และการทุ่มเททำงานของผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านขนายดี

ผู้ปกครองนักเรียน เยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

บรรยากาศห้องเรียนชั้น อนุบาล 1 - 2

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12330894
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 1/55

anigif1.gif - 2.50 Mb

Last Updated (Thursday, 04 October 2012 15:52)