ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กีฬาสีที่โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

เมื่อวันศุกร์ที่  14  กันยายน  2555  โรงเรียนอนุบาลตลาดแคจัดแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาสีด้วย  ทั้งนี้  ท่าน  ผอ.สิทธิชัย  อ่วมวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแคเป็นประธานในพิธีและร่วมชมการแข่งขันตลอดทั้งวัน   นักเรียนมีความสุข  สนุกสนาน  แถมได้รางวัลกันทุกคน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1885
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9662925
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 1/55

anigif1.gif - 2.50 Mb

Last Updated (Thursday, 04 October 2012 15:52)