ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านโนนมันเทศร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโจดและโรงเรียนบ้านถนนถั่วเข้าค่ายคุณธรรม  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานเฉลิมพระเกียรติวังม่วง นำโดย ผอ.พิชญิกิตติ  จิรุตถ์วรธัญญ์  ผอ.สันติ  เลิศธรรมไพบูลย์และผอ.โรงเรียนบ้านถนนถั่ว  เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักคืนที่วัด ส่วน ระดับชั้นอนุบาล ก็เข้าถึงช่วงเที่ยงก็ให้กลับ ระดับชั้น ป.1-3 อยู่ร่วมอบรมทั้งวัน

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1978
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12827610
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯระดับศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
เพื่อคัดเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรพาสรรค์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1    ในระหว่างวันที่ 11-12  ต.ค.  2555
โดยมี นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร/ประธานศูนย์ฯ
บูรพาสรรค์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในศูนย์ฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้
จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนศูนย์ฯ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 03 October 2012 23:10)