ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา การอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

การอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โดยมี นายชาญวิทย์ อัมพาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากกรมชลประทาน มาให้ความรู้เรื่องเขื่อนลำตะคลอง , เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ , นางปานทิพย์ พิมพ์เกาะ ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อบรมเรื่องมารยาท , และนางปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือม ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แลัวัฒนธรรม ให้ความรู้เรื่อง การทำสมาธิ บรรยากาศดังนี้...

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1923
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11437498
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯระดับศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
เพื่อคัดเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรพาสรรค์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1    ในระหว่างวันที่ 11-12  ต.ค.  2555
โดยมี นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร/ประธานศูนย์ฯ
บูรพาสรรค์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในศูนย์ฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้
จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนศูนย์ฯ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 03 October 2012 23:10)