ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
อบรมผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน โครงการ CMU ณ ดอนท้าววิทยา

    เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนดอนท้าววิทยา  นำโดยท่าน ผอ. สมบูรณ์  ไม้กลาง ผอ.รร.ดอนท้าววิทยา  คุณครูประกอบ  แจงกลาง  และคุณครูบุญยัง    ธูปกลาง  ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาหน่วยการจัดการดูแลรายกรณี  ( Case  Management  Unit : CMU )  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา  และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น  จัดอบรมผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1991
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12967023
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯระดับศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
เพื่อคัดเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรพาสรรค์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1    ในระหว่างวันที่ 11-12  ต.ค.  2555
โดยมี นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร/ประธานศูนย์ฯ
บูรพาสรรค์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในศูนย์ฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้
จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนศูนย์ฯ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 03 October 2012 23:10)