ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
เก็บตก โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ไหว้พระพุทธรูป พระภูมิเจ้าที่

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา๐๙.๐๙ น.โรงเรียนบ้านหลักร้อย นำโดยของ ผอ.เดชา รวมใหม่,รองฯอนุวัฒน์ พลเจริญชัย และคณะครู ร่วมกันสักการะพระพุทธรูปประจำและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ในบริเวณโรงเรียนที่คุ้มครอง ดูแล คณะครูและนักเรียนทุกคนให้มีแต่ความสงบ ร่มเย็นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสถานที่

นวลพรรณ  เบือนขุนทด  ถ่ายภาพ

สนั่น  เทียมเลิศ  รายงาน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1998
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13081451
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯระดับศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
เพื่อคัดเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรพาสรรค์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1    ในระหว่างวันที่ 11-12  ต.ค.  2555
โดยมี นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร/ประธานศูนย์ฯ
บูรพาสรรค์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในศูนย์ฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้
จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนศูนย์ฯ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 03 October 2012 23:10)