ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  สพป.นครราชสีมา เขต1

ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายพงษ์ศักดิ์  กูลพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

มอบหมายให้ นายบำเพ็ญบุญ  ศรีนัครินทร์  ครู(ชำนาญการพิเศษ)

นำตัวแทนครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  นำเงินจำนวน  10,219 บาท

(หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 

มอบให้ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

วันที่  23  กันยายน  2554 

ณ บรเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13841480
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯระดับศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
เพื่อคัดเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรพาสรรค์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1    ในระหว่างวันที่ 11-12  ต.ค.  2555
โดยมี นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร/ประธานศูนย์ฯ
บูรพาสรรค์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในศูนย์ฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้
จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนศูนย์ฯ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 03 October 2012 23:10)