ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์เมืองสุรนารายณ์ประชุมเตรียมค่ายลูกเสือที่โคกสูง

 เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา 13.00  นายอัฐเพชร พิรักษา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์ พร้อมผู้บริหารและคณะครูในสังกัดศูนย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมวิชาลูกเสือของโรงเรียนบ้านโคกสูง,หนองไข่น้ำ,ลำเชิงไกร,กระโดนและวัดสว่างอารมณ์  ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดค่ายลูกเสือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกสูง โดยที่ประชุมมีมติกำหนดการเข้าค่ายลูกเสือในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ซึ่งปีนี้การจัดค่ายดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะดำเนินงานสร้างค่ายลูกเสือ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาลูกเสืออย่างดีที่สุด

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1924
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11472720
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านทับช้าง..แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2555  ที่ผ่านมา  โรงเรียนเรียนบ้านทับช้าง

โดยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้ปกครอง  ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ  2 ท่าน

ได้แก่ คุณครูยุภา  คุ้มจันอัด  ครู คศ.3  และคุณครูชัยวัฒน์ จากโคกสูง คศ.3

โดยมีนายวัชรพล โตมรศักด์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

และนางรัชดา ใจกล้า สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิต

และมอบของที่ระลึกแก่ครูครูที่เกษียณ..

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Saturday, 29 September 2012 22:31)