ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กจัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือHIV เอดส์ในชุมชน

                                                                                                            23  กันยายน  2554 

             ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กจัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือHIV เอดส์ในชุมชน โดยมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ในวันที่ 16 กันยายน 2554โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กได้เล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดเชื่อ HIV จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดขอเชื่อHIV  และ  แนะนำเรื่องเพศศึกษาการคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

              ทางโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ HIV เอดส์ในชุมชน ตามรูปภาพที่แนบ

รายงานโดยนางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1944
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11946736
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านทับช้าง..แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2555  ที่ผ่านมา  โรงเรียนเรียนบ้านทับช้าง

โดยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้ปกครอง  ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ  2 ท่าน

ได้แก่ คุณครูยุภา  คุ้มจันอัด  ครู คศ.3  และคุณครูชัยวัฒน์ จากโคกสูง คศ.3

โดยมีนายวัชรพล โตมรศักด์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

และนางรัชดา ใจกล้า สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิต

และมอบของที่ระลึกแก่ครูครูที่เกษียณ..

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Saturday, 29 September 2012 22:31)