ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจัดกิจกรรม “ร้อง เล่น เต้น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการสู่ภาษา”

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจัดกิจกรรม “ร้อง เล่น เต้น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการสู่ภาษา”            

          เมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ ร้อง เล่น เต้น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการสู่ภาษา ขึ้น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครูนำความรู้ไปพัฒนาเด็ก และจัดกิจกรรมอย่างมีคุณค่าต่อไป โดยมีนายมานพ จันทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เป็นประธาน

          กิจกรรม “ร้อง เล่น เต้น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการสู่ภาษา” ที่จัดขึ้นนี้ยังได้เชิญวิทยากรท่าน ดร.ภญ.พัชราพรณ์  ปัญญาวุฒิไกร และนางขวัญจิตต์ วรามิตร มาให้ความรู้แก่คณะครู และบุคลากรทั้ง ๗ เขต ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2005
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13254807
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านทับช้าง..แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2555  ที่ผ่านมา  โรงเรียนเรียนบ้านทับช้าง

โดยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้ปกครอง  ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ  2 ท่าน

ได้แก่ คุณครูยุภา  คุ้มจันอัด  ครู คศ.3  และคุณครูชัยวัฒน์ จากโคกสูง คศ.3

โดยมีนายวัชรพล โตมรศักด์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

และนางรัชดา ใจกล้า สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิต

และมอบของที่ระลึกแก่ครูครูที่เกษียณ..

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Saturday, 29 September 2012 22:31)