ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
หนองกระทุ่มพร้อมรับเปิดเทอม

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มโดยนายนรินทร์  นิติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมคณะครูและบุคลากร

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  และอบรมให้ความรู้คุณครูทุกคนเกี่ยวกับ tablet ที่จะนำมาใช้ประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป. 1  ซึ่งในวันแรกของการเรียนนักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้น  ยินดี 

และมีความกระตือรือร้น ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่  ทางโรงเรียนจะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

เพื่อวางแนวทางปฏิบัติและจะประชุมชี้แจงผู้ปกครองในวาระต่อไป

นันทิช  ฉัตรศุภสิริ / รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11073333
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  โรงเรียนบ้านบึงตะโกร่วมกับโรงเรียนบ้านพลกรัง ได้จัดกิจกรรมอบรม อสร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อสร.  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพลกรังและสีมุมมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิชัย เรียนพงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม

alt

Last Updated (Wednesday, 25 July 2012 13:31)