ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) จัดงานกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 

จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

ครั้งที่  1  ประจำปีการศึกษา  2554 

โดยมีท่านผู้อำนวยการ  รัตนาภรณ์  สุดวิลัย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

เป็นประธาน

  และคณะครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1-มัธยมศึกษาปีที่  6  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1955
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12173376
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  โรงเรียนบ้านบึงตะโกร่วมกับโรงเรียนบ้านพลกรัง ได้จัดกิจกรรมอบรม อสร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อสร.  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพลกรังและสีมุมมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิชัย เรียนพงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม

alt

Last Updated (Wednesday, 25 July 2012 13:31)