ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยทวาทิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๔  นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ  พร้อมคณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านจอหอส่งวงดนตรีสากล (เมโลเดียน)  เข้าแข่งขันในรายการประกวดวงโยทวาทิตระดับนานาชาติ  ครั้งที่ ๒  ณ  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  มีทีมเข้าร่วมการแแข่งขันในครั้งนี้   ๒๑  ทีม  โดยโรงเรียนบ้านจอหอ  ได้คะแนน  ๗๗.๕๐ %  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ลำดับที่  ๑๐ 

 

โดยการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนบ้านจอหอขอขอบคุณ  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑  นายเสรี  ไชยกิตติ  นายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลจอหอ   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลจอหอ  ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร    คณะผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชนชาวจอหอทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบุญวัฒนา  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันวงโยทวาทิตระดับนานาชาติ  ในครั้งนี้

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2155
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13991698
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  โรงเรียนบ้านบึงตะโกร่วมกับโรงเรียนบ้านพลกรัง ได้จัดกิจกรรมอบรม อสร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อสร.  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพลกรังและสีมุมมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิชัย เรียนพงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม

alt

Last Updated (Wednesday, 25 July 2012 13:31)