ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนเมือง ฯ กับ 60 วันสู่ความสำเร็จ O NET เป็นเลิศ

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเตรียมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ 60 วันสู่ความสำเร็จ O-NET เป็นเลิศ  นำโดยท่านผู้อำนวยการปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ   ท่านรองชญาดา  รัชกฤต  แม่งานใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายวิชาการ และท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ร่วมประชุม  ถกถึงปัญหา  แนวทางในการดำเนินงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  ทุกฝ่ายได้เสนอแนวทางในการติวเข้มให้กับนักเรียน  รวมทั้งการสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษานี้   ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

  ภาพ / ข่าว    สุกัญญา   จุลโทชัย

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11400378
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  โรงเรียนบ้านบึงตะโกร่วมกับโรงเรียนบ้านพลกรัง ได้จัดกิจกรรมอบรม อสร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อสร.  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพลกรังและสีมุมมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิชัย เรียนพงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม

alt

Last Updated (Wednesday, 25 July 2012 13:31)