ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ASEAN Camp โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้จัดค่ายอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน 

ซึ่งได้รับเสียงตอบกลับจากนักเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และสนุกสนาน  เป็นที่ประทับใจมาก 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผอ.นรินทร์  นิติธรรมที่ได้ให้การสนับสนุน

อย่างเต็มที่และทำให้ค่ายอาเซียนครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี

นันทิช  ฉัตรศุภสิริ / รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2038
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13718482
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงตะโกจัดกิจกรรมอบรม อสร.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  โรงเรียนบ้านบึงตะโกร่วมกับโรงเรียนบ้านพลกรัง ได้จัดกิจกรรมอบรม อสร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อสร.  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพลกรังและสีมุมมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิชัย เรียนพงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม

alt

Last Updated (Wednesday, 25 July 2012 13:31)