ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
บทสรุป English Camp ที่โรงเรียนอ่างห้วยยาง

ภาพการแสดงออกและความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ก่อนจัดค่าย ฯ กับภาพหลังปิดค่าย ฯ เด็ก ๆ มีความสุข กล้าแสดงออก ตื่นเต้น กระตือรือร้นในการพูดและทักทายเป็นภาษาอังกฤษเห็นชัดว่าสามารถสนองนโยบาย " อ่านพูดภาษาอังกฤษ " ของท่าน ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร แน่นอน ขอบคุณท่าน ผอ.เขต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1888
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9742462
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน OSOP สพป.นม. 1

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน OSOP สพป.นม. 1 

    ท่านที่มีความประสงค์ที่จะสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน  OSOP  สพป.นม. 1  สามารถสั่งจองพร้อมกับชำระเงินได้ที่  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา  ตั้งรายละเอียดดังนี้

     เสื้อ  EG 5039  คอวีปก  ผ้า  EASY  COOl  ขนาด  S, M, L, XL  ราคาตัวละ  200  บาท  ขนาด  3L  ราคาตัวละ  230  บาท  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.mnm.ac.th

alt

alt

Last Updated (Tuesday, 24 July 2012 10:27)