ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ช่วยต้านภัยน้ำท่วมที่ ร.ร.บ้านหนองโจด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษจิกายน 2553 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โดย ผอ. วิศิษฏ์  ธูปกลาง  ร่วมกับผูบริหารกลุ่มโรงเรียนโตนดใหม่ ร่วมรณรงค์ช่วยต้านภัยน้ำท่วม นำนักเรียนไปช่วยทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านหนองโจด ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  มีท่าน  ปรีชา กำพุฒกลาง รองผอ.สพป.นม.1 เป็นผู้รับมอยสิ่งของเพื่อมอบให้โรงเรียนที่ประสบภัย  และได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผอ.แดง  รุ่งชัยวัฒนกุลครู และนักเรียนบ้านหนองโจด มีบรรยากาศอบอุ่นใจจากผู้ต้อนรับและผู้ไปเยือน

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2017
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13515631
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน OSOP สพป.นม. 1

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน OSOP สพป.นม. 1 

    ท่านที่มีความประสงค์ที่จะสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน  OSOP  สพป.นม. 1  สามารถสั่งจองพร้อมกับชำระเงินได้ที่  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา  ตั้งรายละเอียดดังนี้

     เสื้อ  EG 5039  คอวีปก  ผ้า  EASY  COOl  ขนาด  S, M, L, XL  ราคาตัวละ  200  บาท  ขนาด  3L  ราคาตัวละ  230  บาท  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.mnm.ac.th

alt

alt

Last Updated (Tuesday, 24 July 2012 10:27)