ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ปลูกผัก อย่างพอกิน ถิ่นพอเพียง

โรงเรียนบ้านด่านติง สพป.นม.เขต ๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน    จาก สพฐ.จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท ในการดำเนินงานสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน      ซึ่งได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมหลัก คือ เลี้ยงหมูป่า เพาะเห็ดนางฟ้าและปลูกพืชผักโตเร็ว ซึ่งขณะนี้   ได้เก็บเกี่ยวพืชผักเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งมีคุณครูไพศาล  โกมุทกลาง  นายปราณีต   ใจแก้วศิริ  ช่างครุภัณฑ์ ๓ และกรรมการสถานศึกษา  ร่วมรับผิดชอบ โดยการกำกับดูแลจากนายศิลปกรณ์   ใจคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างใกล้ชิด

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2039
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13718940
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน OSOP สพป.นม. 1

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน OSOP สพป.นม. 1 

    ท่านที่มีความประสงค์ที่จะสั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน  OSOP  สพป.นม. 1  สามารถสั่งจองพร้อมกับชำระเงินได้ที่  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา  ตั้งรายละเอียดดังนี้

     เสื้อ  EG 5039  คอวีปก  ผ้า  EASY  COOl  ขนาด  S, M, L, XL  ราคาตัวละ  200  บาท  ขนาด  3L  ราคาตัวละ  230  บาท  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.mnm.ac.th

alt

alt

Last Updated (Tuesday, 24 July 2012 10:27)