ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
อบรมเรื่อง "เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว" ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ

เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00-16.00  น. 
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  และ  อนามัยตำบลหนองไข่น้ำ 
ร่วมกันจัดการอบรม  เรื่อง  "เพิ่มไอโอดีน  เพิ่มไอคิว"  ให้ความรู้นักเรียน  อสร. ของโรงเรียน 
โดยมีครูอนามัยโรงเรียน  และคณะแพทย์จากอนามัยเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
บรรยากาศ/ภาพกิจกรรม
นักเรียน  อสร.  จำนวน  55  คนเข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างตั้งใจและสนุกสนาน

ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ

รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2006
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13256717
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)