ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
บ้านหนองตาคง : ถวายพระพร2

โรงเรียนบ้านหนองตาคงคงจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งจากนายจำเริญ  เปล้ากระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  นายสวัสดิ์  เพชรทะเล  กำนันตำบลหนองบัวศาลา  ผู้ใหญ่เชื่อง  สุดทะเล  ตลอดจนผู้ปกครอง  นักเรียนบ้านหนองตาคง  กิจกรรมจัดให้มีการถวายเครื่องสักการะ  มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน  รวมทั้งการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5  ธันวามหาราช


Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14042446
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)