ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านพลจลก เฮ.. ผ่านการประเมิน "โรงเรียนดี ศรีตำบล" ในการประเมินเพือรับรองต้นแบบโรงเรียนดีฯ

           เมื่อเวลา  08.00 น. วานนี้ (20 ก.พ.56)  คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล               ได้เดินทางมายังโรงเรียนบ้านพลจลก  เพื่อประเมินโรงเรียนดี  ศรีตำบล โรงเรียนแรกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  รอง ผอ.สพป.นม 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน   พระมหาสุรัตน์  อคฺครตโน, พระสุภวุฒิ   ปญฺญาธิโก,  พระแฮคเลอร์   ปญฺญาวโร  เป็นกรรมการฝ่ายพระสังฆาธิการ       นอกจากนี้    ยังมีนายสุรการ   เมธีสิริกุล, นายสมุทร   สันติธรรมพงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1  นางกัญญา   นามเหลา,  นางจริยา  จำปาโพธิ์   และนางสมหวัง  ไม้กลาง  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ด้วย    โดยทางโรงเรียนบ้านพลจลก                 นำโดยท่าน ผอ.วิเชียร  ชาติผดุง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง   รวมไปถึง ผอ.ในสังกัด         ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม  ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอย่างล้นหลาม  สามารถผ่านการประเมินไปได้          อย่างไม่มีเงื่อนไข  เป็นโรงเรียนแรกใน สพป.นม.1

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1992
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12980445
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)