ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหัวทะเล จัดการประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61

ผอ.จุฑามาส  ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

ร่วมกับ ผอ.เอกชัย นางาม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

จัดประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โรงเรียนบ้านหัวทะเล

เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2554

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1945
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11948898
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)