ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง

 

โรงเรียนบ้านทับช้าง
โดย นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการ
นางนงลักษณ์ พงษ์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู 
 
ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงเรียนบ้านทัลช้าง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11390941
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)