ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สหกรณ์ประชุมให้ความรู้แก่สมาชิก @ ร.ร.โนนสูงศรีธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นำทีมโดยท่านประธานทอง วิริยะจารุ

และคณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้มาให้ความรู้แก่มวลสมาชิกชาวอ.โนนสูง

ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งจากท่านผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

ภาพ / ข่าว.....โดย  ลภัสรดา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11891601
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)