ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สนามสอบ O-NET ป.6 ที่โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านดอนหวายฯ  นำโดยนายวัฒนะ  โชติกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โดยกรรมการคุมสอบมาจากคุณครู

โรงเรียนในศูนย์คุณภาพการศึกษาด่านจันอัด  มีห้องสอบทั้งหมด  ๕ ห้องสอบ  นักเรียนจาก ๕ โรงเรียน

นักเรียนทุกคนทีเข้าสอบมีความมั่นใจในการสอบครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13840704
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)