ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ร.ร.บ้านทับช้าง

นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ประจำปี 2553 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2553

ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบ้านทับช้าง

โดยมีนักเรียนชั้น ป.4- ม.3 จำนวน 269 คน

และ คณะครู 23  คน  ร่วมอบรมในครั้งนี้

 

 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11483701
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)