ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
พลสงคราม.............จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

                   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านพลสงคราม โดย ผอ.มานะ อุนารัตน์  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน และคณะครูทุกคน  จัดงานพิธีไหว้ครูขึ้น  ประจำปีการศึกษา 2556  เพื่อเป็นการน้อมนำจิตใจเด็กนักเรียน ในการเห็น

คุณค่าของครู  และเป็นการขอขมาในสิ่งที่ลูกศิษย์ได้ล่วงเกินมา  นอกจากนี้  ยังมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม      

และสร้างสรรค์อีกด้วย

สุทัศน์   จันทร์โท

พลจลกพลสงครามนิวส์  

รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1885
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9668410
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา...รับคำแนะนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

alt

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2555 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

นำโดย  นายประจักษ์  ปราบงูเหลือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ที่มาจากสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา  โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราด  ซึ่งในครั้ง

นี้ได้รับคำแนะนำในการจัดทำเอกสารและดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  ทางโรงเรียนต้อง

ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

Last Updated (Tuesday, 17 July 2012 08:06)