ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
แนะนำโรงเรียนสุขานารี

ประวัติโรงเรียนสุขานารี

 

โรงเรียนสุขานารี ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุเลขที่ 6690 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันโรงเรียนสุขานารี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 75 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 3,218 คน จำนวนครู 141 คน 

 

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสุขานารี

 

 

นายเกษม  ศุภรานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

 

 

 

 

นางชวนิตย์  กุลวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

 

 

นายโสภณ  สุดสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

 

 

นายเอกฉันท์  โชติฉันท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

 

 

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

พร้อมระเบียบ   เพียบน้ำใจ   ใฝ่วิชา   สามัคคี

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสุขานารี  เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นสากล  มีศักยภาพเป็นพลโลก  สืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น  โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ   องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

นโยบายของโรงเรียนสุขานารี

โรงเรียนสุขานารี  ได้ดำเนินการตามแผนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  และนโยบายตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งมุ่งเน้นตามกรอบงานการบริหารของโรงเรียนดังต่อไปนี้

 

 

เว็บไซต์โรงเรียน  http://www.sukanaree.ac.th

เบอร์โทรศัพท์          0 - 4424 – 2365

เบอร์โทรสาร            0 - 4425 - 3769

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1910
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11044041
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นม. เขต 1 จะจัดทำหนังสือแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

สพป.นม. เขต 1 จะจัดทำหนังสือแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ประจำปี 2555

จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้เกษียณอายุราชการ
 

 ได้กรอกข้อมูลตามแบบและคำชี้แจง

แล้วส่งทาง E -mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

"ภายในวันที่ 20 ก.ค. 55"

และ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และความถูกต้องในทิศทางเดีนยวกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕

ได้ที่ลิงค์

http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=7&t=6395&sid=3dd485da4689e590ca7d95bcf2ffcf91

ซึ่งอยู่ใน Webboard ประชาสัมพันธ์ สพป.นม.1

รายละเอียดในการกรอกข้อมูล ได้ ใส่ไว้ให้แล้ว

ในด้านล่างของกระดาษ ช่อง "หมายเหตุ"

 

หากมีปัญหาสงสัยให้สอบถาม

นายเฉลิม แหนกลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 086-2497621

Last Updated (Tuesday, 03 July 2012 11:35)