ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ร่วมลำรึกและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพโลกสากล

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 

ร่วมรำลึกและสงบนิ่ง  1  นาที 

เนื่องในวันสันติภาพโลกสากล 2554 ในวันที่  21  กันยายน  2554

มีกิจกรรม ดังนี้

   -  อ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี 

   -  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน  สงบนิ่ง  1  นาที

โดยมี

ท่านผู้อำนวยการรัตนาภรณ์  สุดวิลัย  อ่านสารสันติภาพ

พร้อมด้วย 

ท่านรองผู้อำนวยการวิชุดา  ภักดี  คณะครู 

และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมพร้อมกัน 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1998
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13083404
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. ภารกิจ รอง ผอ.สพป.นม.1 (รองปราโมทย์ แสนกล้า)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ภารกิจ รอง ผอ.สพป.นม.1 (รองปราโมทย์ แสนกล้า)

นายปราโมทย์  แสนกล้า  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ประชุมสัมมนาเสนอนวัตกรรมการศึกษาและห้องเรียนระดับโลก  ณ  กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  11-20  กุมภาพันธ์  2555  โดยการนำของ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  รองเลขาธิการ  กพฐ.  และในวันที่  21  เมษายน  2555  นายปราโมทย์  แสนกล้า  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ร่วมงานกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สนามกฤษดา นครปฐม  โดยมี นายอนันต์  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการ  กพฐ.  และ นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติร่วมงานด้วย

alt

alt

 

 

Last Updated (Wednesday, 02 May 2012 10:02)