ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบึงพญาปราบ กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียน

 

                      โรงเรียนบึงพญาปราบ  ทำการสอนเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ Pre-O-NET , สอบ O-NET                                        โดยเน้นที่กลุ่มสาระหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย , คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , และภาษาอังกฤษ ของชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อสอบ NT                                                                     โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8  ธันวาคม  2555  เวลา  09.00 - 16.00 น.   ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม  2556 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1992
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12981814
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. ภารกิจ รอง ผอ.สพป.นม.1 (รองปราโมทย์ แสนกล้า)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ภารกิจ รอง ผอ.สพป.นม.1 (รองปราโมทย์ แสนกล้า)

นายปราโมทย์  แสนกล้า  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ประชุมสัมมนาเสนอนวัตกรรมการศึกษาและห้องเรียนระดับโลก  ณ  กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  11-20  กุมภาพันธ์  2555  โดยการนำของ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  รองเลขาธิการ  กพฐ.  และในวันที่  21  เมษายน  2555  นายปราโมทย์  แสนกล้า  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ร่วมงานกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สนามกฤษดา นครปฐม  โดยมี นายอนันต์  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการ  กพฐ.  และ นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติร่วมงานด้วย

alt

alt

 

 

Last Updated (Wednesday, 02 May 2012 10:02)