ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ครูพลกรังขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่นและครูดีศรีโคราช ประจำปี 2554

   เนื่องในวันครู  ประจำปี 2555  คณะครูโรงเรียนบ้านพลกรัง  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น  คือท่าน ผอ.ณัฐพงศ์  กอสาี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลกรัง  และคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีโคราช  ประจำปี 2554 ได้แก่  คุณครูนัญธัญ  รัตนกูล  และคุณครูเกียรติสุดา  ตันศิริ   รวมทั้งคุณครูผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ได้แก่คุณครูนภา  เกี้ยวสันเทียะ  และคุณครูวรรษธนภรณ์  กฤษณสุวรรณ  โดยได้ทำพิธีมอบช่อดอกกล้วยไม้ล่วงหน้า เมื่อวันศุกร์ที่ 13  มกราคม 2555  บริเวณห้องประชุมโรงเรียนบ้านพลกรัง  และจะร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งในวันจันทร์ที่  16  มกราคม 2555  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคุณครูที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ค่ะ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1909
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 10973063
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)