ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กลุ่มโรงเรยนขยายโอกาศ จัดกิจกรรมติวเตอร์์ นร.ม.3

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนการจัดการศึกษาภาคบังคับ

นำโดย นายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.ร.ร.บ้านหนองไข่น้ำ/ประธานศูนย์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ผู้อำนวยการ

คณะครูโรงเรียนขยายโอกาศได้ร่วมกำหนดจัดให้มีโครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในระหว่างวันที่ 8-10 และ 14-15 มกราคม พ.ศ.2556

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นางสาวพันทินี  นาพิริยะพงศ์  ถ่ายภาพ

นางสาววันเพ็ญ  วรรณโก  รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1890
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9768181
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)