ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
บรรยากาศกิจกรรมติวเข้ม “60 วัน สู่ความสำเร็จ O-NET เป็นเลิศ” ณ ศูนย์ฯปราสาทข้าวเพชร

ตารางติวประจำวันที่ 22 มกราคม 2556 

 

เวลา  09.00 - 10.30 น.  คุณครูอรุณ  เรืองตนนอก       ครูโรงเรียนบ้านธารปราสาท   สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

เวลา  10.30 - 12.00 น.  คุณครูพิสมัย  รักกลาง           ครูโรงเรียนบ้านดงพลอง         สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เวลา  13.00 - 14.30 น.  คุณครูสมพงษ์  วัฒนากลาง   ครูโรงเรียนบ้านไพล                สาระการเรียนรู้การงานฯ

เวลา  14.30 - 15.30 น.  คุณครูจิรพรรณ  ปักกาโล       ครูโรงเรียนบ้านเพิก                สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

By

 

Phetchompoo  Sukhonthapong

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11394219
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)