ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาติดตามการอ่าน การเขียนระหว่างปิดภาคเรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 2554 คณะครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ บ้านป่ารัง  บ้านโนนทอง  บ้านมะค่า  บ้านนาราด  บ้านนาราดพัฒนา เพื่อติดตามการอ่าน การเขียน ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน(พี่สอนน้องระหว่างปิดภาคเรียน)

แม้ฝนจะตกก็ไม่ใช่อุปสรรค...คณะครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยาก็ไปเยี่ยมเด็กๆถึงบ้าน

เด็กๆไตรมิตรวิทยา ทำแบบฝึกอ่าน เขียนด้วยความตั้งใจ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11891902
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)