ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านลองตอง ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช

สจ.นัฎฐชัยฐ์    ธนกนกนนทณ์   สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา   เขต  6             นายพีรวัส  ดรุณชู   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลองตอง   คณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดลองตอง จำนวน 12 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   ณ ถนนพล.ต.ท.สมยศ   ดีมาก   ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 99 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554   ซึ่งท่าน สจ.นัฎฐชัยฐ์    ธนกนกนนทณ์   สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา   เขต  6 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2555

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13161469
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)