ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเพิกฯ ร่วมงานวันครู

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2556   เวลา 08.00 น.ผอ.วิรัช กลิ่นพยอม และคณะครูโรงเรียนบ้านเพิกฯ ได้ร่วมงานวันครู และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริญา  ธงภักดิ์ และคุณครูจิรพรรณ  ปักกาโล ที่ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีศรีโคราช" ณ อาคารชาติชาย ฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  และในตอนเย็นร่วมงานเลี้งวันครู ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

                                       ครูศิริญา  ธงภักดิ์                                                                                       ครูจิรพรรณ   ปักกาโล

                                               รับรางวัลครูดีศรีโคราช

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2005
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13245341
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)