ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สรุปผล...การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...เสนา

 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.นม. 1  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554
ที่ จังหวัดมหาสารคาม ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

ระดับชั้น

กิจกรรม

ได้รับรางวัล

ลำดับที่่

หมาเหตุ

ปฐมวัย

การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ

เหรียญทอง

9 (ร่วม)

 

ป.1-6

ภาพยนตร์สั้น

เหรียญทอง

5

 

ป.4-6

โครงงานอาชีพ

เหรียญทอง

3

ตัวแทนภาค

ป.1-6

เดี่ยวพิณ (บุคคล)

เหรียญทอง

 

 

ป.1-6

เดี่ยวแคน (บุคคล)

เหรียญเงิน

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1980
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12831414
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)