ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเพิกฯ ขอขอบคุณ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ออกมาให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเพิก ได้แก่ ตรวจฟัน  ถอนฟัน       และขูดหินปูน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จาก นายสละ  กิ่งโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก และคณะครูเป็นอย่างดี

 

 

ทางโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามััคคี)ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข                        โรงพยาบาลโนนสูง  ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการทัตกรรมเคลื่อนที่ มา ณ โอกสนี้

 

สุชาดา ภาพ/ข่าว

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12358173
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)