ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา ช่วงปิดภาคเรียน

ท่านปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  ในช่วงปิดภาคเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2554  ได้ให้กำลังใจบุคลากรในโรงเรียนและเห็นสภาพจริงว่ามีความเดือดร้อนเรื่องถนนภายในโรงเรียนและอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง มีสภาพชำรุดมาก  ซึ่งท่านได้ให้กำลังใจช่วยดูแลในเรื่องการพัฒนาต่อไป สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

                                                                 

 

 

สิรยา  สังขรัตน์...รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13523751
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)