ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
Bangpongmalangwan joined to "Tod pha paa" ceremomy.

Mr.Pichitpreecha  Surachon,the school dierector and all of teachers of Banpongmalangwan(Chirathivat Ubpatham) joined to "Tod Pha paa Samakkee" ceremony at Chirathivat(Banpongmalangwan) temple. There are many Buddhists joined to make merit in  this ceremony,too.

"That was the meritful day ."

นายพิชิตปรีชา  สุรุชน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ได้ร่วมถวายต้นผ้าป่า ในพิธีทอดผ้าป่า วัดจิราธิวัฒน์ (วัดโป่งแมลงวัน) ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
"นับว่าเป็นวันที่อิ่มบุญจริง ๆ ค่ะ "

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11484567
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า...โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)โดย ผอ.กิตติ ปอบอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า และนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานแดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ด การดูแลรักษาสามารถนำมาใช้ในโครงการได้

alt

 

altaltaltalt

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 07:16)