ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
นิทรรศการวิชาการโรงเรียนสามัคคีรถไฟ

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

นำโดย  ผอ.ปิ่นทิพย์  ทอนเกาะ

รองศุภากร  ชุ่มขุนทด

ร่วมกับคณะครู  นักเรียน  จัดงานนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานนักเรียน  และมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม

เช่น  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา,   

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลโพธิ์กลาง,  สำนักงานป่าไม้จังหวัดนคราชสีมา

ประจำปีการศึกษา 2555

15  มีนาคม  2555  ณ.โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

โดยมี 

นายปราโมทย์  แสนกล้า  รอง ผอ.สพป.นม.1

เป็นประธานในพิธี

และ  ผอ.สพป.นม.1  ท่านปฐมฤกษ์  มณีเนตร  พร้อมดวยคุณอัญชนา  มณีเนตร 

เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน  ครั้งนี้ 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2138
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13836241
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา การประเมิน สมศ. รอบสาม : โรงเรียนบึงพญาปราบ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมิน สมศ. รอบสาม : โรงเรียนบึงพญาปราบ

 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2555  โรงเรียนบึงพญาปราบ นำโดย นางรุ่งนภา  บุญกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ

 คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รอง ผอ.สพป.นม.1  

และนางศิริรัตน์  บุญตานนท์  นางพรรณภรณ์  ตู้กลาง   ศึกษานิเทศ  สพป.นม1 คณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเมือง ก.ท.ม.   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  

alt

วันที่  31  มกราคม  2555

alt

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2555

              วันของการสรุปการประเมิน  โดยได้รับเกียรติ  จากนายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นม.1  นายเลิศ  พูนเกิดมะเริง

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้าน  และนักเรียน  ได้รับฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการ

ผู้ประเมิน

alt

ขอขอบพระคุณ             

             ขอขอบพระคุณ  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นม.1  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รอง ผอ.สพป.นม.1  

นางศิริรัตน์  บุญตานนท์ นางพรรณภรณ์  ตู้กลาง  ศึกษานิเทศ สพป.นม.1  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนในการต้อนรับ  และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะผูประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาภายนอกรอบสาม  ครั้งนี้ด้วยค่ะ

Last Updated (Thursday, 02 February 2012 15:57)