ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ จัดงานอำลาสถานศึกษา พีธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.6

                เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2556  นายเสน่ห์   สุขนาคินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่(สถิตย์วิริยคุณ)  พร้อมทั้งคณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  ได้จัดงานอำลาสถานศึกษา และพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.6         เนื่องในโอกาส  จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ซึ่งในงานนี้นักเรียนชั้น ป.6  ได้มอบของที่ระลึกเป็นเก้าอี้ จำนวน 27 ตัว  ให้กับทางโรงเรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเสน่ห์  สุขนาคินทร์  เป็นผู้รับมอบ และได้มอบรางวัลนักเรียน เรียนดีระดับสายชั้น ตั้งแต่ ชั้น ป.1-6   ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาท  และกำลังใจแก่นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน  ภายในงานเต็มไปด้วยความรักที่ครูมอบให้กับศิษย์ และศิษย์มีให้ต่อครู อย่างอบอุ่น...

                      สุดท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ถ่ายภาพร่วมกับสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนที่วัดหลวงพ่อพระมหาธนิต  ปัญฺญาปสุโต  ป.ธ. ๙ (สำนักปฏิบัติธรรมประโดก) ที่มาร่วมในงานนี้ด้วย

 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1939
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11712543
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา การประเมิน สมศ. รอบสาม : โรงเรียนบึงพญาปราบ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมิน สมศ. รอบสาม : โรงเรียนบึงพญาปราบ

 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2555  โรงเรียนบึงพญาปราบ นำโดย นางรุ่งนภา  บุญกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ

 คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รอง ผอ.สพป.นม.1  

และนางศิริรัตน์  บุญตานนท์  นางพรรณภรณ์  ตู้กลาง   ศึกษานิเทศ  สพป.นม1 คณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเมือง ก.ท.ม.   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  

alt

วันที่  31  มกราคม  2555

alt

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2555

              วันของการสรุปการประเมิน  โดยได้รับเกียรติ  จากนายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นม.1  นายเลิศ  พูนเกิดมะเริง

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้าน  และนักเรียน  ได้รับฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการ

ผู้ประเมิน

alt

ขอขอบพระคุณ             

             ขอขอบพระคุณ  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นม.1  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รอง ผอ.สพป.นม.1  

นางศิริรัตน์  บุญตานนท์ นางพรรณภรณ์  ตู้กลาง  ศึกษานิเทศ สพป.นม.1  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนในการต้อนรับ  และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะผูประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาภายนอกรอบสาม  ครั้งนี้ด้วยค่ะ

Last Updated (Thursday, 02 February 2012 15:57)