ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English camp

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) ได้นำนักเรียนชั้น ป.3 - ป.6

เข้าร่วมกิจกรรม  English camp  ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ และโรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างได้รับความรู้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรชาวต่างชาติ(England)

ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมโดยเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อย่างตั้งใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้

จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความสนุกสนานจากการเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14042091
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านจอหอ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน"  Nurturing  Talent  Towards Supremacy  in ASEAN  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม

altaltalt

 

โรงเรียนบ้านจอหอ ได้การสนับสนุนจาก คุณแม่สมบูรณ์  กาญจนวัฒนา  คุณมณีนุช  รัตนชินกร เจ้าของตลาดแม่สมบูรณ์  นายเสรี ไชยกิตติ  นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอหอ  นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 

altaltalt

โรงเรียนบ้านจอหอ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จำนวน ๑๐ รายได้ ได้แก่

๑.  การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ระดับชั้น ม.๑-๓  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ ๓๘

๒.  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม ๒ คน)  ระดับชั้น ป.๑-๓  ได้รับรางวัลเหรีญทอง  อันดับที่ ๑๐

๓.  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม ๒ คน) ระดับชั้น ป.๔-๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๓

๔. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม ๒ คน) ระดับชั้น ม.๑-๓  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔๐

๕.  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ทีม ๓ คน) ระดับชั้น ป.๑-๓  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่  ๕๓

๖.  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ทีม ๓ คน) ระดับชั้น ม.๑-๓  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕๗

๗. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับชั้น ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่  ๕๒

๘.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล (หญิง) ระดับชั้น ม.๑-๓  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕๑

๙.  การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ ๓๑

๑๐. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท้องถิ่น (ทีม ๓ คน) ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๖

 

 

Last Updated (Thursday, 05 January 2012 15:47)