ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร จัดอบรมพัฒนาครูมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร 

 จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้น  

ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  เมืองทองธานี  รีสอร์ท   โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ครูมีความรู้และเข้าใจการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด 

    สามารถออกข้อสอบได้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒.เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับชั้น  อย่างน้อย ๕ % 

    และยกระดับผลการสอบ O-net และ NT ในชั้น ป.6  และ ป.3 สูงกว่าระดับประเทศ

    

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองชัชชัย  ฉัตริยากุล  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 

เป็นประธานในพิธีด้วย

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11485450
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554  ณ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม  ในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ได้เสนอผลงานการจัดการศึกษาของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)   โดยมีคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจและเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก   ในการนี้  คณะกรรมการตัดสินได้กล่าวชื่นชมผลการจัดการศึกษาของ  ผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร และความพร้อมของผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชน

alt

alt

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 29 December 2011 09:30)