ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

เมื่อวันจันทร์  ที่  8  พฤศจิกายน  2553  คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านเกวียนนำโดยท่าน  ผอ.สมชาย  สุคนธพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเกวียน ได้นำสิ่งของ  อุปกรณ์ทำความสะอาดไปมอบให้โรงเรียนบ้านโนนมันเทศและโรงเรียนบ้านหนองโจด  ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ  มีการนำอาหารไปทำและแจกจ่ายเด็กนักเรียน  ผู้ปกครอง  ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีคณะท่าน  รอง  ผอ.  สพป.  นม 1  ท่านปรีชา  กำพุฒกลาง  ให้การการตรวจเยี่ยม  รวมไปถึงท่าน  ศน. ทุกท่านที่มาช่วยเป็นกำลังใจในครั้งนี้

 

ณฐวรรฏ  ภาพ/ข่าว

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2011
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13387867
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554  ณ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม  ในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ได้เสนอผลงานการจัดการศึกษาของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)   โดยมีคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจและเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก   ในการนี้  คณะกรรมการตัดสินได้กล่าวชื่นชมผลการจัดการศึกษาของ  ผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร และความพร้อมของผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชน

alt

alt

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 29 December 2011 09:30)