ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ...โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน  2555  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา

ที่สนามโรงเรียน เคหะประชาสามัคคี

โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 โดยการนำของผู้อำนวยการอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ผลการแข่งขัน

ตะกร้อหญิง  ได้รางวัลที่  1                ตะกร้อชาย    ได้รางวัลที่  3

เปตองหญิง  ได้รางวัลที่  2          เปตองชาย   ได้รางวัลที่  3

ปิงปองหญิง  ได้รางวัลที่  2   ปิงปองชาย   ได้รางวัลที่  3

วอลเล่ย์บอลหญิง  ได้รางวัลที่  2

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1970
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12557002
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554  ณ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม  ในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ได้เสนอผลงานการจัดการศึกษาของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)   โดยมีคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจและเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก   ในการนี้  คณะกรรมการตัดสินได้กล่าวชื่นชมผลการจัดการศึกษาของ  ผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร และความพร้อมของผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชน

alt

alt

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 29 December 2011 09:30)