ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โคกสูงปิดกล่องชอกค์ อำลานักศึกษาฝึกสอน เทอม1/2555

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2555 และกิจกรรมปิดกล่องชอลค์ พร้อมอำลาขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14041153
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไร่จิมทอมสันฟาร์ม ค้นหาต้นกำเนิดไดโนเสาว์ กับโรงเรียนบ้านโคกสูง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โรงเรียนบ้านโคกสูง โดย ผอ.ไพจิตร คล่องสารา และคณะครู ได้นำนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ณ ไร่ จิมทอม สัน ฟารม์ อำเภอปักธงชัย และย้อนเวลาค้นหาแหล่ง ไดโนเสาร์ ไม้กลายเป็นหิน และ ช้างดึกดำบรรพ์ ที่พิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี บ้านโกรกเดือนห้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ต่างๆ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุกสนาน มากมายครับ ขอเชิญชม เลยนะครับ............................ 

alt

alt

alt

                                   alt

alt

ณ ไร่ จิมทอมสัน นี้มีแหล่งเรียนรู้มากมายครับ มีทั้งสวนพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ที่สำคัญ มีกิจการการเลี้ยงไหม พร้อมคณะกลุ่มแม่บ้านมานั้งทอผ้าไหมให้เห็นด้วยครับ

alt

alt

ส่วน ที่พิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหินและ ไดโนเสาว์ ช้างดึกดำบรรพ์ นั้นเรียกได้ว่าสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรียนมากเลย ครับ

สุดท้ายการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้นักเรียน เรียนรู้ถึงข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ ในหนังสือเรียนไม่มีให้เห้น ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจทำให้กิจกรรมครั้งนี้ ลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนปลอดภัย เรียนรู้อย่างสนุกสนาน...

---------

alt

กระจิบข่าวเจ้าเดิมรายงานโดย นายสุรพงษ์ วิทยัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสูง ครับ

Last Updated (Thursday, 22 December 2011 08:21)