ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

 

                              เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โดย นายวัฒนะ  โชติกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้ไปทัศนศึกษา “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔”  ๘๔ พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  การจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ  และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจริยภาพ และ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์       โดยนักเรียนได้ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร  ผลผลิตทางการเกษตร  บูรณาการทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน  และนักเรียนยังได้ชมเมืองจำลองกฎจราจร ซึ่งนักเรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13531570
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสาน จัดประชุมเพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่นคง และสนับสนุนการจัดการศึกษา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสาน จัดประชุมเพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่นคง และสนับสนุนการจัดการศึกษา

alt

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

สมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสาน โดย นายสุรพงษ์ วิทยัน ประธานสมาพันธ์ฯ

พร้อมสมาชิก จำนวน 150 คน ได้จัดประชุมสัมมนา

ตัวแทนสมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เพื่อพัฒนา ประสานงานและสร้างความเข้มแข็ง

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้

ได้รับเกียรติจาก นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผู้แทนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในระบบราชการ ทั้งนี้ สมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสา

ได้รวมกลุ่มกันในการร่วมคิด ร่วมสร้าง กิจกรรมในส่วนที่จะเป็นประโยชน์

และสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป

Last Updated (Wednesday, 14 December 2011 08:32)