ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
แนะนำโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

นายตระกูล  บัวเป้ามา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

โทร 08-0481-9003    e-mail  trakool2501@gmail.com
โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ  ตั้งอยู่ที่  บ้านกล้วย  หมู่ 2  ตำบลจอหอ  อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30310  โทร 044-371870

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ  เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี  บุคลากรพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นักเรียนใฝ่รู้  รักการอ่าน  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครูทั้งหมด 5 คน
                                     1. นายตระกูล  บัวเป้ามา           ผู้อำนวยการ
                                     2. นายสังวาลย์   พงษ์เกาะ        ครูชำนาญการพิเศษ
                                     3. นายทองอยู่   ศรีม่วง             ครูชำนาญการพิเศษ
                                     4. นางแสงอุไร  ถิ่นวงศ์พิทักษ์   ครูชำนาญการ
                                     5.นางละเมียด   บำขุนทด         ครูชำนาญการพิเศษ

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีนักเรียนชาย  35  คน  นักเรียนหญิง  30  คน  รวม  65  คน

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11876401
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

            โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ) ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า นำโดย ผอ.สุทิน  ชวนนอก  และนางธนาพร  ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลมะค่า ร่วมจัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพฟันในโรงเรียน"  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและทำความสะอาดฟัน  การมอบอุปกรณ์ชุดแปรงฟัน เช่น แก้วน้ำ  แปรงสีฟัน  และยาสีฟันเป็นต้น

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 08 December 2011 06:57)