ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารอำเภอโนนสูง จัดประชุม

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารอำเภอโนนสูง

จัดประชุมผู้บริหาร ที่เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง

มีท่านรองฯปรีชา  กำพุฒกลาง เป็นประธานการประชุม

มีท่านผอ.สุรัตน์  มุ่งอิงกลาง (นายกสมาคมฯ) และคณะผู้บริหาร

ท่าน ณรงค์  หมายสมกลาง(นายกสมาคมครูฯ)

เทศบาลตำบลดอนหวายร่วมให้การต้อนรับ

มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมช่วงบ่ายวันที่  ๔   กันยายน  ๒๕๕๕

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1971
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12570387
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

            โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ) ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า นำโดย ผอ.สุทิน  ชวนนอก  และนางธนาพร  ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลมะค่า ร่วมจัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพฟันในโรงเรียน"  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและทำความสะอาดฟัน  การมอบอุปกรณ์ชุดแปรงฟัน เช่น แก้วน้ำ  แปรงสีฟัน  และยาสีฟันเป็นต้น

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 08 December 2011 06:57)