ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเมืองที จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านเมืองทีได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น 
โดยมีคุณประเสริฐ   เหล่าคงถาวร  เป็นประธานในพิธี  และผู้อุปถัมภ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองที  รวมยอดผ้าป่าได้ 450,774 บาท   ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ด้วย  ขอให้มีความสุขความเจริญเทอญ.

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13850141
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

            โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ) ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า นำโดย ผอ.สุทิน  ชวนนอก  และนางธนาพร  ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลมะค่า ร่วมจัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพฟันในโรงเรียน"  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและทำความสะอาดฟัน  การมอบอุปกรณ์ชุดแปรงฟัน เช่น แก้วน้ำ  แปรงสีฟัน  และยาสีฟันเป็นต้น

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 08 December 2011 06:57)