ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมสอนภาษา ณ โรงเรียนบ้านคอนน้อย

วันศุกร์ที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านคอนน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

จ่าสิบโทปิติกร  ซ้ายขวา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อย

ให้การต้อนรับ MR.OZ  GASCOYNE  ชาวอังกฤษ  ที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านคอนน้อย

โดยให้ความอนุเคราะห์ช่วยสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนน้อย  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

...เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและสัมผัสกับเจ้าของภาษาโดยตรง...

...ทางโรงเรียน ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้...

                                                            จ่าสิบโทปิติกร  ซ้ายขวา

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อย

ธุรการคอนน้อย  รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1991
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12965148
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

            โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ) ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า นำโดย ผอ.สุทิน  ชวนนอก  และนางธนาพร  ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลมะค่า ร่วมจัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพฟันในโรงเรียน"  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและทำความสะอาดฟัน  การมอบอุปกรณ์ชุดแปรงฟัน เช่น แก้วน้ำ  แปรงสีฟัน  และยาสีฟันเป็นต้น

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 08 December 2011 06:57)