ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ รับการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

โดยการนำของ  นายสามารถ  ขอพึ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับ

ท่านรองเผด็จศึก โชติกลาง รอง.ผอ.สพป.นม.1 และท่านอดิศักดิ์  ปะพาน ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1

คณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ปี 2555 

การนิเทศในครั้งนี้  >> คณะนิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู  ผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติในโรงเรียนต่อไป

++++++++++++++++++

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11114599
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน การบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซาด

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซาด

โรงเรียนบ้านซาดได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น

ทุกวันพฤหัสบดีในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เช่นการพัฒนาโรงเรียน กวาดลานวัด

 และเก็บเศษกระดาษบริเวณถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นเขตพื้นที่บริการฃองโรงเรียน

  งานนี้น้องๆชั้นอนุบาลก็ช่วยพี่ๆ ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ด้วย

ตามมาดูภาพบรรยากาศกันเลย

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 25 November 2011 11:11)