ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว รับรางวัลพระราชทาน ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่

    นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตรัสชมเชยสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนละนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากผลการเรียนและความประพฤติที่ดี วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปมีอยู่ 2 อย่าง คือ

        1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ

        2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจประณีตงดงาม มีความฉลาดรู้ในเหตุในผล สามารถแยกแยะความถูกผิดความดีความชั่วได้

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1997
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13065577
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน การบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซาด

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซาด

โรงเรียนบ้านซาดได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น

ทุกวันพฤหัสบดีในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เช่นการพัฒนาโรงเรียน กวาดลานวัด

 และเก็บเศษกระดาษบริเวณถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นเขตพื้นที่บริการฃองโรงเรียน

  งานนี้น้องๆชั้นอนุบาลก็ช่วยพี่ๆ ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ด้วย

ตามมาดูภาพบรรยากาศกันเลย

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 25 November 2011 11:11)