ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านมาบมะค่า: เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยวิถีพุทธ

 

"ขยันเป็นบุญ ขี้เกียจเป็นบาป" 
 
นายนิมิตร  มากกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า
พร้อมด้วย คุณครูและบุคลากร
เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยวิถีพุทธ 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
ณ สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำจังหวัดนครราชสีมา วัดคลองตาลอง
ต. ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน การนั่งสมาธิ เดินจงกรม
ฟังเทศน์ ฟังธรรม จากพระครูโชติวัตรวิมล 
(เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมวัดคลองตาลอง)                                             
 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11869762
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน การบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซาด

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซาด

โรงเรียนบ้านซาดได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น

ทุกวันพฤหัสบดีในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เช่นการพัฒนาโรงเรียน กวาดลานวัด

 และเก็บเศษกระดาษบริเวณถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นเขตพื้นที่บริการฃองโรงเรียน

  งานนี้น้องๆชั้นอนุบาลก็ช่วยพี่ๆ ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ด้วย

ตามมาดูภาพบรรยากาศกันเลย

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 25 November 2011 11:11)