ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว สอบธรรมศึกษาภาคสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๗รอบ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
      
พระมหาวีรวงศ์ รกฺขิตธมฺโม ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือนครราชสีมา วัดสะแก(พระอารามหลวง) และพระมหาธนะวัฒน์ ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดสระแก้วประธานกรรมการสนามสอบ ร่วมกับนายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว จัดการสอบธรรมศึกษาภาคสนามหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๒๖๘ คน นักธรรมชั้นโท จำนวน ๑๑๒ คน นักธรรมชั้นเอก ๔๗๒ คน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13842762
ศูนย์รวมลิงค์
Home การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2554

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านวังม่วงรับฟังการอบรมโครงการพระธรรมทูต 54

smileyเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554smiley

คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ได้รับการอบรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูต ประจำปี 2554 พระคุณเจ้าทุกรูปให้การอบรมสั่งสอน

ได้ดีมากใช้สื่อ ICT ทีทันสมัยแบบที่ ร.ร. ไม่มีใช้

ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ซาบซึ้งในรสพระธรรม ร้องไห้ไปตามๆกัน

ได้ทั้งสาระความรู้ อิ่มทั้งบุญ สาธุๆๆๆๆ

 

alt

Last Updated (Thursday, 24 November 2011 00:43)