ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านลองตองสอนด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบการเรียนรู้การสอนด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จนทำให้คะแนนเฉลี่ยในการสอบ  O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่และคะแนนสูงกว่าระดับชาติ คือ คะแนนวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา

ได้เป็นที่1ของกลุ่มโรงเรียนจอหอบ้านโพธิ์             

 

      

รายงานโดย

นางอุไรวรรณ   ไพโรจน์วิทยาภรณ์  ครูอัตราจ้าง

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14035291
ศูนย์รวมลิงค์
Home การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2554

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านวังม่วงรับฟังการอบรมโครงการพระธรรมทูต 54

smileyเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554smiley

คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ได้รับการอบรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูต ประจำปี 2554 พระคุณเจ้าทุกรูปให้การอบรมสั่งสอน

ได้ดีมากใช้สื่อ ICT ทีทันสมัยแบบที่ ร.ร. ไม่มีใช้

ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ซาบซึ้งในรสพระธรรม ร้องไห้ไปตามๆกัน

ได้ทั้งสาระความรู้ อิ่มทั้งบุญ สาธุๆๆๆๆ

 

alt

Last Updated (Thursday, 24 November 2011 00:43)