ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองม้า

 

เมื่อ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองม้า จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน และกีฬาชุมชน                     ประจำปี ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม้า ได้รับเกียรติจาก นายวรรณะ  ชิดนอก กำนันตำบลมะค่า

เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีนายสมเกียรติ สุขจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า เป็นผู้กล่าวรายงาน  

พร้อมด้วยด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมพิธีครั้งนี้ 

วัตถุประการจัดกีฬาสี เพื่อฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสดงภาวะผู้นำ และผู้ตาม เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย

 

เชิญคลิกเข้ามาดูเพิ่มเติมค่ะ

V

V

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11480692
ศูนย์รวมลิงค์
Home การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2554

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านวังม่วงรับฟังการอบรมโครงการพระธรรมทูต 54

smileyเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554smiley

คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ได้รับการอบรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูต ประจำปี 2554 พระคุณเจ้าทุกรูปให้การอบรมสั่งสอน

ได้ดีมากใช้สื่อ ICT ทีทันสมัยแบบที่ ร.ร. ไม่มีใช้

ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ซาบซึ้งในรสพระธรรม ร้องไห้ไปตามๆกัน

ได้ทั้งสาระความรู้ อิ่มทั้งบุญ สาธุๆๆๆๆ

 

alt

Last Updated (Thursday, 24 November 2011 00:43)