ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอ่างห้วยยาง ประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา โครงการ Tablet

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอ่างห้วยยาง นำโดยนายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างห้วยยาง ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมในเรื่อง โครงการ Tablet เพื่อการศึกษา เพื่อหารือร่วมกันในด้านต่าง ๆ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1929
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11550517
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)