ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
วันแม่.........ที่โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

นำโดย

นายสิทธิชัย  อ่วมวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายมังกร  ช่วยสระน้อย  รองผู้อำนวยการ

    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2555 ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตลาดแค   โดยมี    นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธี   มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลน สอบได้ธรรมศึกษาตรี  ธรรมศึกษาโท  มีการแสดงของนักเรียนสายชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และกิจกรรมการไหว้แม่ของนักเรียนทุกคน   ตอนเที่ยงเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13378876
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)