ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองโจด รับการนิเทศตามโครงการนิเทศเต็มพิกัด

วันที่ 8  มกราคม  2556  โรงเรียนบ้านหนองโจด นำโดยผู้อำนวยการธนิต เดือนแจ้งรัมย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่ คณะนิเทศได้ออกมานิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการนิเทศเต็มพิกัด

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2037
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13717094
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)