ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โครงการลูกเสือร่วมใจ พร้อมให้บริการ

เมื่อวันเสาร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2554  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นำคณะลูกเสือเข้าค่ายที่โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 ตามโครงการลูกเสือร่วมใจ  พร้อมให้บริการ  ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้น่าเรียน  น่าอยู่

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11899611
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)