ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ค่ายพิชิต NT ป. 3 กลุ่มพรหมสร

โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรง ดังนี้

โรงเรียนบ้านไพ  ผอ.อลงกรณ์  ซึมกลาง 

โรงเรียนบ้านขามเฒ่า  ผอ. วัชรารัตน์ พิทักษ์

โรงเรียนบ้านหนองพลอง  ผอ. ประกอบ  กุดโพธิ์

โรงเรียนไตรคามสามัคคี  ผอ. โกศล  พงษ์นิรันดร

โรงเรียนบ้านคอหงษ์  ผอ. สุพจน์  ทองพันธ์

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11105300
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)