ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว รับรางวัลพระราชทาน ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่

    นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตรัสชมเชยสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนละนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากผลการเรียนและความประพฤติที่ดี วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปมีอยู่ 2 อย่าง คือ

        1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ

        2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจประณีตงดงาม มีความฉลาดรู้ในเหตุในผล สามารถแยกแยะความถูกผิดความดีความชั่วได้

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13160643
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)