ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้ารับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้ารับสมัครครูอัตราจ้าง

-  ประกาศรับสมัคร         ภายในวันที่ 8  พฤศจิกายน  2553

 - รับสมัคร                 ระหว่างวันที่ 16  พฤศจิกายน  2553  ถึงวันที่  18 พฤศจิกายน 2553                                ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    (รับสมัคร 3 วัน)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

   เข้ารับการประเมิน (สอบ)                   ภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2553 

                                                  (ประกาศก่อนวันประเมินสมรรถนะไม่น้อยกว่า  5  วัน)

 การประเมินสมรรถนะ

- ประเมินสมรรถนะ                          ในวันที่   29  พฤศจิกายน  2553

- ประกาศผลการเลือกสรร                     ภายในวันที่   30  พฤศจิกายน  2553

โทรศัพท์   081 - 2649102

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13529469
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)