ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
อำลาสถาบัน โรงเรียนบึงสาลี

วันที่ 23 มีนาคม 2555  

ผอ.ประจวบ  โอนนอก  และคณะครูโรงเรียนบึงสาลี  สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

จัดกิจกรรม  มอบใบประกาศนียบัตรและอำลาสถาบัน  แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2554  รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1958
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12189501
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)