ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

          เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาทำการประเมิน  ได้แก่  นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด นายสุพล อดทน ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต 1 และ นางเทียมจันทร์  หมั่นสระเกษ ศึกษานิเทศก์  สพม. เขต 31 ในการนี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1982
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12856891
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)