ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ..จัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  นำโดย  นายสมศักดิ์  จักสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายสมใจ  ผิวสา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  

ได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ในทุกระดับชั้น  ดังนี้

1.  ระดับชั้นอนุบาล 1- 2  เข้าค่ายอบรม  วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556  ณ  วัดหนองไข่น้ำ

2.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีีที่  1-3  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556  ณ  วัดหนองไข่น้ำ

3.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-มัธยมศึกษาปีที่  3วันที่  21-23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 

     ณ  วัดยองแยง

 

ภาพกิจกรรมระดับชั้นป.4-ม.3  ณ  วัดยองแยง

 

สุภาวดี/พันทินี/ถ่ายภาพ

ชนิษฐา/ธุรการ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1975
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12732622
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)