ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงเข้ารับการอบรมระเบียบแถวที่อ่างห้วยยาง

เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม  2556

นางลภัสรดา  ธรกนกกาญจน์  ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงเข้ารับการอบรมระเบียบแถว ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง

โดยสพฐ.เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านตลอดจน 

เพื่อนๆผู้เข้ารับการอบรมทั่วภาคอิสาน จะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานลูกเสือที่โรงเรียนให้ดีที่สุดค่ะ

ภาพ /ข่าว และรายงาน  โดย  Krunong

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14041550
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมalt
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 12:52)