ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนโคราชวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โรงเรียนโคราชวิทยาได้ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

 

โรงเรียนโคราชวิทยาได้จัดทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 การที่ได้จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคี รู้จักความเป็นผู้นำ และสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนระหว่างนักเรียนในแต่ละชั้น และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการเลือกตั้งอย่างละเอียด

 

 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12354441
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)