ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2554  ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  มูลนิธิชมรมข้าราชการครูบำนาญสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลมอบให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาของอำเภอเมืองนครราชสีมา  จำนวน 78  โรงเรียน ๆ ละ  1,500  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   117,000  บาท  โดยมี นายแถม  พวงเกาะ  เป็นประธานมูลนิธิฯ  และได้รับเกียรติจาก นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  เป็นประธานในพิธี              (จักรพันธุ์  ภาพ/ข่าว)

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2006
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13256713
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)