ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
NTD หนองโจด โนนมันเทศ ด่านเกวียน จัดกิจกรรม NTD TUTOR

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาไตรภาคี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโจด(N) โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ(T) และโรงเรียนบ้านด่านเกวียน(D) ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม NTD TUTOR นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันท่ี 24-27 มกราคม 2554 ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ.สพป.นม.1 นายปราโมทย์  แสนกล้า เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  นำทีมวิทยากรโดย ผอ.พิชญ์กิตติ จิรุตถ์วรธัญญ์  ผอ.สันติ  เลิศธรรมไพบูลย์  และ ผอ.ฉลอง  วงศ์ปัดแก้ว

ภาพและข่าว

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2037
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13716697
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)