ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

วันที่  11 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) ได้ดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีมติจากที่ประชุมภาคี 4 ฝ่าย  ให้มีร้านค้ามาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านมะค่าฯ ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่างให้ความสนใจในการเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนเป็นอย่างมาก  

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1909
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11009932
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)