ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคอนน้อย

วันศุกร์ที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๖

จ่าสิบโทปิติกร  ซ้ายขวา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อย  พร้อมด้วยคณะครู

ออกติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง หาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน

ในเรื่องความเป็นอยู่ และเรื่องอื่นๆ  ต่อไป

(ธุรการคอนน้อย)  รายงาน

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11092070
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)