ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก เยี่ยมแม่บุษยา เข็มเพชร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.2555  นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

พร้อมทั้งคณะครู  เยี่ยม แม่บุษยา  เข็มเพชร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานโดยนางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11871023
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)