ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กลุ่มโรงเรียนจอหอ-บ้านโพธิ์(เดิม) จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่ม

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านจอหอ  ประธานกลุ่มโรงเรียนจอหอ-บ้านโพธิ์ (เดิม) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอหอ  ตามที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑   ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ  จากรูปแบบกลุ่มโรงเรียน  เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  และผ่านความเป็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว  และใช้บังคับตามประกาศ ณ วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ที่ผ่านมา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  กลุ่มโรงเรียนจอหอ-บ้านโพธิ์(เดิม)  จึงจัดประชุม ร่วมกันพิจารณา และดำเนินการตามระเบียบ ฯ

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1954
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12164676
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)