ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา เวียนเทียนวันมาฆบูชา

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เนื่องในวันมาฆบูชา

คณะครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา นำนักเรียนไปเวียนเทียน และทำความสะอาดวัดบ้านมะค่า

ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13852298
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการอ่านออกเขียนได้ 100% ครั้งที่2 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

http://youtu.be/_41-n7xGrbc

Last Updated (Friday, 18 November 2011 14:23)