ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
พระธรรมทูตที่โรงเีรียนบ้านหนองแจง 4 มิถุนายน 2556

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสมศักดิ์  วงศักดา  คณะครูและนักเีรียน  และชาวบ้าน

ฟังพระธรรมทูตให้ความรู้  ในวันที่  4  มิถุนายน  2556  

                                                                                           

เด็กนักเรียนรู้สึกตื้นตันใจ  ร้องให้นึกถึงบุญคุณของแม่

เมื่อได้ฟังบรรยายจากพระธรรมทูตเรื่องแม่

                                                                                           

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1890
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9765454
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)