ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 9/2555

        วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15.30 น.  ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่9/2555 โดยมีวาระในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

 

  

 

 

                                                                                                     ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2154
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13985618
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)