ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบึงสาลี โครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง(กิจกรรมอนุบาลท่องเที่ยว)

เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2555  คณะครูโรงเรียนบึงสาลี  นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา  ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(กิจกรรมอนุบาลท่องเที่ยว) 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1923
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11435594
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)