ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านกระเพราร่วมงานกิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน

ผู้อำนวยการ ชัยชนะ ชุนเกาะและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกระเพรา

ร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านอาซียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 

ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอเมืิอง นครราชสีมา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1977
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12825320
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)