ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนประชาสามัคคีทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่  16   กันยายน   2554  คณะครูศูนย์พํฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาสรรค์   โดยการนำของนายธนกฤต    กีรติเกริกไกร    ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาสรรค์     ได้นำคณะครูในศูนย์ไปทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์   บ้านน้ำสุด   ตำบลน้ำสุด   อำเภอพัฒนานิคม    จังหวัดลพบุรี    สพป.ลพบุรี   เขต  2  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีการแบ่งกิจกรามการเรียนการสอนเป็นสถานีการเรียนรู้ประกอบด้วย สถานีน้ำส้มควันไม้     สถานีปุ๋ยหมักชีวภาพ     สถานีอิฐบล็อก    สถานีเห็ดภูฐาน     สถานีเรือนเพาะชำ      สถานีรักษ์ปลา      สถานีผักหวาน    และสถานีอ้อย

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2040
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13719584
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)