ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท ณ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

วันที่ 3  ตุลาคม  2554    โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาด่านจันอัดเมืองปราสาท  ประจำปีการศึกษา  2554 ระดับประถมศึกษา ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันออกเป็น  2  สาย  และ เมื่อวันที่  30  กันยายน  2554  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้เข้าร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  และหลังจากนี้ก็จะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสนามการแข่งขันต่อไป

 

วันที่  30  กันยายน  2544

                                  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)

 

 

วันที่  3  ตุลาคม  2554

                                         

                        

                           ณ  สนามโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13381009
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)