ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม2554 คณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ สพป.นม.ได้เข้าประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โดยนายวัฒนะ โชติกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ  รับฟังคำชี้แนะ และแนวทางในการจัดสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับความรู้มากมายและเป็นประโยชน์ในการนำมาบริหารโรงเรียนต่อไป

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14036444
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)