ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กันเกราฯ ได้ครูครูดีศรีโคราช

เมื่อ  วันครู  ที่ 16 มกราคม 2556 น.ส.สิริลักษณ์  หวังประสพกลาง   ครู คศ. 1 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม  ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร "ครูดัศรีโคราช"  จากนายวินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และ ผอ.อัญเชิญ  วชิรพันธุ์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความชื่นชมยินดี.

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1938
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11703229
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)