ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
Watsakaew School โครงการ “รับการนิเทศเต็มพิกัด 60 วันสู่ความสำเร็จ O-NET เป็นเลิศ”

 

    วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555   โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นม.1 “รับการนิเทศเต็มพิกัด 60 วันสู่ความสำเร็จ O-NET เป็นเลิศ” โดยมี นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, นายสมุทร  สันติธรรมพงษ์, นางจรรยา ค้าดี  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ เมือง ก.ท.ม., นางรุ่งนภา บุญกลาง ประธานศูนย์ฯ เมือง ก.ท.ม. คณะผู้บริหาร ครูวิชาการ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม. โดยมีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางนวลจันทร์ หงษ์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1972
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12582579
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  เวลา  08.30  น. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1  นำคณะ รอง ผอ.สพป./บุคลากรในสังกัด เยี่ยมชม สพป.นครราชสีมา เขต 1  โดยมี นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม  คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสำนักงานฯ

alt

alt
 

Last Updated (Tuesday, 18 October 2011 11:10)