ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1/ 2556 @ โรงเรียนบ้านวังม่วง

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2556 เด็กหญิงพรริตา  โคตะ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง 

ได้เปิดประชุมประจำเดือนแจ้งข้อราชการ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ตลอดจนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกคน ทุกชั้น

โดยมีนางลภัสรดา  ธรกนกกาญน์

ผู้รับผิดชองงานกิจการนักเรียนคอยให้คำปรึกษาและชี้แนะ

Lapatrada  Report

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1885
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9658332
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  เวลา  08.30  น. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1  นำคณะ รอง ผอ.สพป./บุคลากรในสังกัด เยี่ยมชม สพป.นครราชสีมา เขต 1  โดยมี นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม  คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสำนักงานฯ

alt

alt
 

Last Updated (Tuesday, 18 October 2011 11:10)