ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองม้า รับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการนักเรียนเรียนร่วม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556  โรงเรียนบ้านหนองม้า 

นำโดย นายสมเกียรติ  สุขจิตร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้ให้การต้อนรับ  นายณรงค์ศักดิ์  แพ่งสูงเนิน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการนักเรียนเรียนร่วม และทำการทดสอบการเรียนรู้ของเด็กหญิงรัตนา  จันทร์เขียว

ซึ่งมีเชาวน์ปัญญาอยู่ในกลุ่มเรียนช้าแต่การคัดลายมือสวยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้ว

 

ท่านศึกษานิเทศก์ขอชื่นชมผู้บริหาร และคณะครู 

ที่ให้การดูแลนักเรียนเรียนร่วมอย่างทั่วถึงพร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักเรียนตามความสามารถอย่างแท้จริง

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13523905
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  เวลา  08.30  น. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1  นำคณะ รอง ผอ.สพป./บุคลากรในสังกัด เยี่ยมชม สพป.นครราชสีมา เขต 1  โดยมี นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม  คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสำนักงานฯ

alt

alt
 

Last Updated (Tuesday, 18 October 2011 11:10)