ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
เลี้ยงส่ง-รับ ครูที่หนองหว้าฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิทยบูรณาการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสมพงษ์  วัฒนากลาง ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่จังหวัดสุมทรปราการ  และ นางสุวิมล  สร้อยบัว คุณครูอนุบาลที่เข้าทำงานใหม่  ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11892257
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมชม สพป.นม.1

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  เวลา  08.30  น. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1  นำคณะ รอง ผอ.สพป./บุคลากรในสังกัด เยี่ยมชม สพป.นครราชสีมา เขต 1  โดยมี นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม  คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสำนักงานฯ

alt

alt
 

Last Updated (Tuesday, 18 October 2011 11:10)