ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
พิธีขึ้นเสาเอกอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านดอนม่วง

วันที่  4  พฤศจิกายน  2553

นางนัยนา  ตันเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง

พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการเครือข่าย  ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน

ชาวบ้านดอนม่วง  บ้านจันดุม  บ้านใหม่ดอนเปล้า

ร่วมพิธีขึ้นเสาเอกอาคารอนุบาลของโรงเรียน....

 

 

ซึ่งการก่อสร้างอาคารอนุบาลครั้งนี้

ได้มีการระดมทุนจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน

เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง และได้นำเอาไม้ที่ยังสามารถใช้งานได้

จากการรื้ออาคารไม้หลังเก่ามาใช้ด้วย

หากผู้ใดประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาล

ติดต่อได้ที่  ผอ.นัยนา  ตันเจริญ

โทร.044-430531

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1974
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12721351
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)