ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สอบ NT ชั้น ป.3 สนามสอบโรงเรียนเสนานุเคราะห์

         โรงเรียนเสนานุเคราะห์  เป็นสนามสอบ NT  ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่  23-24  กุมภาพันธ์  2554  โดยมีนักเรียนชั้น ป.3  โรงเรียนเสนานุเคราะห์  เข้าสอบ  จำนวน 4 ห้องสอบ รวม 98 คน  มี นายกมล  พุมรินทร์  ผู้อำนวยโรงเรียนเสนานุเคราะห์  เป็นประธานสนามสอบ  และเป็นประธานศูนย์สอบกลุ่มโรงเรียนเมืองโคราชใต้  ผลการดำเนินงานเรียบร้อยดี  และได้ตรวจให้คะแนนพร้อมรายงานผลไปยัง สพป.นม.เขต1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2554 เรียบร้อยแล้ว

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13854774
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)