ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านทับช้าง..ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม  2554  โรงเรียนบ้านทับช้าง  ได้รับความอนุเคราะห์ จาก

บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์  จำกัด  ส่งวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยจราจร

และสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  เพื่อรณรงค์ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ

บนท้องถนน  โรงเรียนบ้านทับช้าง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2011
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13384657
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)