ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านพลจลก ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชั้น ป.1 เรื่องการจัดการ Tablet ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพลจลก สพป.นม.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1

       โดย นายวิเชียร  ชาติผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก และนายเสน่ห์  ยศกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพลจลก  แจ้งเพื่อทราบและปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ หอประชุุมโรงเรียนบ้านพลจลก

http://www.poljalok.ac.th

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11477574
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)