ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการสุภฤกษ์  สิทธิปรุ   คณะครู นักเรียน

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา

โดยเริ่มตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาที่โรงเรียนบ้านไพลฯ ไปยังวัดท่ากระทุ่ม วัดบ้านไพล

และวัดบ้านสระจันทร์เพื่อถวายเทียนพรรษา  ทั้ง 3 วัดเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรียนบ้านไพลฯ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก ต่างพากันมารอต้อนรับ

คณะครูและนักเรียนอยู่ที่วัดเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11108327
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)