ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอจัดเข้าค่ายวงเมโลเดียน วันที่ 7 - 31 ต.ค. 53

นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอหอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงเมโลเดียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายมานพ จันทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา       นำคณะวิทยากรมาให้การฝึกซ้อม โดย นายศรัณย์ ศรีมะเริง และคณะ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระครูสุนทรคุณวัตร เจ้าคณะตำบลจอหอ เจ้าอาวาสวัดประมวลราษฎร์ พระครูไพโรจน์ ศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงทับช้าง ผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง และคณะครู มอบเงินสนับสนุนในการเข้าค่าย   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน ผู้ควบคุมวงเมโลเดียน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1944
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11911822
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)