ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนโคราชวิทยานำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดที่กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

โรงเรียนโคราชวิทยา

            ทางโรงเรียนโคราชวิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ไปทำกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ กองพันพัฒนาที่ 2
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  25-26 มกราคม  2554 
ในการเข้าค่ายในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้มากมายในหลายๆเรื่อง  นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13844162
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายปรีชา  กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพป.นม.1   พร้อมด้วย นายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผอ.รร.บ้านสะพาน  นายวัชรัตน์ เกินกลาง  ครู รร.บ้านหลุมข้าวและนายเฉลิม  แหนกลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด  เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 2554  โดยให้พนักงานราชการนำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  มานำเสนอเป็นเวลาคนละ  5 นาที

alt