ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สายใยรัก แม่ลูกผูกพัน.. โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

    วันที่  10  สิงหาคม   2555  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7  นำโดยนางสาวอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนารถ   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาครบ 80 พรรษา โดยมีนางสาวสุวรรณี  รัตนมาลัย  ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเป็นประธาน และได้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  อาทิ   การถวายพระพร  การลงนามถวายพระพร  ทำบุญตักบาตร     การรำถวายพระพร ประกวดวาดภาพระบายสี  ประกวดเรียงความ  หัวใจดวงน้อยสายใยรักแม่ลูกผูกพัน เพลงนี้เพื่อแม่ มอบรางวัลแม่ดีเด่น ป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจพระบรมราชินีนารถ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2041
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13720056
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายปรีชา  กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพป.นม.1   พร้อมด้วย นายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผอ.รร.บ้านสะพาน  นายวัชรัตน์ เกินกลาง  ครู รร.บ้านหลุมข้าวและนายเฉลิม  แหนกลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด  เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 2554  โดยให้พนักงานราชการนำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  มานำเสนอเป็นเวลาคนละ  5 นาที

alt