ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมครูเพื่อเตรียมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ดอนท้าววิทยา

    เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนดอนท้าววิทยา  นำโดยท่าน ผอ. สมบูรณ์  ไม้กลาง ผอ.รร.ดอนท้าววิทยา  จัดประชุมคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านปราสาท , โรงเรียนบ้านหนองอ้อ , โรงเรียนบ้านคอนน้อย  เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนดอนท้าววิทยา  วันที่  28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2556  นี้


 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1974
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12722224
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายปรีชา  กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพป.นม.1   พร้อมด้วย นายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผอ.รร.บ้านสะพาน  นายวัชรัตน์ เกินกลาง  ครู รร.บ้านหลุมข้าวและนายเฉลิม  แหนกลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด  เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 2554  โดยให้พนักงานราชการนำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  มานำเสนอเป็นเวลาคนละ  5 นาที

alt