ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผอ.ชาติเจริญ ชอบพิมาย แสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ผอ.ชาติเจริญ  ชอบพิมาย แสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กที่ได้รับ

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ได้แก่ 1. อ.สุนทรี  แสงอนุรักษ์   2. อ.รำไพมณี  วิเชียรรัตน์

3. อ.วาสนา  เชื่อลี     4. อ.พรประภา  ฤทธิ์ไธสง

5. อ.วิระวรรณ ผลฟัก     6. อ. กัญญา  โม้สา    7.  อ.ศศิธร  ดาวเรือง

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12354130
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายปรีชา  กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพป.นม.1   พร้อมด้วย นายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผอ.รร.บ้านสะพาน  นายวัชรัตน์ เกินกลาง  ครู รร.บ้านหลุมข้าวและนายเฉลิม  แหนกลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด  เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 2554  โดยให้พนักงานราชการนำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  มานำเสนอเป็นเวลาคนละ  5 นาที

alt