ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอ่างหนองแหนรับการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่  5  มกราคม  2555  ที่ผ่านมา

โรงเรียนอ่างหนองแหนรับการประเมินคุณภาพภายใน

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต  1    นำโดย   

                     1.  นายปราโมทย์  แสนกล้า  รองผอ.สพป.นม. 1 

                                                                      2.  นายยวญ  จันทบุรี  ผอ.  รร.วัดทุ่งสว่าง

                                                                      3.  นายกมล  พุมรินทร์   ผอ.  รร.  เสนานุเคราะห์

                                                                      4.  นายสุรการ   เมธีสิริกุล  ศน.  สพป.นม.1

                                                                      5.  นายพงษ์ชัย  ศิริมาศรังสี  ผอ.  รร.  บ้านยองแยง

                                                                      6.  นางจรรยา  ค้าดี   ศน.  สพป. นม.1

                                                                      7.  นายสุรเชษฎ์  คุ้มกลาง   ผอ.  รร.  บ้านหนองไผ่ล้อม   

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1939
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11710762
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สพป.นม. 1 พิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายปรีชา  กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพป.นม.1   พร้อมด้วย นายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผอ.รร.บ้านสะพาน  นายวัชรัตน์ เกินกลาง  ครู รร.บ้านหลุมข้าวและนายเฉลิม  แหนกลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด  เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 2554  โดยให้พนักงานราชการนำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  มานำเสนอเป็นเวลาคนละ  5 นาที

alt