ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ต้อนรับท่าน ศน.สมสมัย วัชรินทร์

วันที่ 30 ม.ค. 2556 ท่านศน.สมสมัย วัชรินทร์รัตน์ อดีต ศน.ประจำศูนย์การศึกษาโตนดใหม่ เข้าเยี่ยมนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ในการนี้ท่าน ศน.สมสมัย ท่านได้ให้คำแนะนำ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการทำข้อสอบแก่ครูผู้สอนและนักเรียน ทางคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1930
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11590603
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านระกายได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะความสามารถแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น

วันที 6 ตุลาคม 2554

alt

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านระกาย

Last Updated (Sunday, 09 October 2011 06:34)