ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ พานักเรียนชั้นป. 6 ร่วม Pre -O-Net

โรงเรียนบ้านโนนมันเทศโดย ท่าน ผอ.พิชญ์กิตติ  จิรุตถ์วรธัญญ์และคณะตรู

ได้พานักเรียนชั้นป.6 ร่วมสอบ Pre O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่ 

ครูสมศักดิ์  กรอบสูงเนิน จากโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ  ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ ป.6 ห้องที่ 6 ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ  และครูศรีจันทร์  ยอดทองหลาง จากโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ อยู่ควบคุม ดูแลนักเรียนที่สนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่

เด็กๆน่ารัก เรียบร้อย  ทำตามระเบียบและตั้งใจทำข้อสอบดีมาก  ขอขอบคุณทุกท่าน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2155
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13994159
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านระกายได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะความสามารถแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น

วันที 6 ตุลาคม 2554

alt

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านระกาย

Last Updated (Sunday, 09 October 2011 06:34)