ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๑ จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย

วันอังคารที่๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหลักร้อย โดยนางสุวคนธ์ กิตติวัจนสกุล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการประกวดมารยาทไทยระดับห้องเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผู้อำนวยการเดชา รวมใหม่ เป็นประธานและรองผู้อำนวยการอนุวัฒน์ พลเจริญชัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้แก่ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ การไหว้พระ การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืน  เป็นต้น

สนั่น เทียมเลิศ  ถ่ายภาพ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1886
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9707584
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านระกายได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะความสามารถแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น

วันที 6 ตุลาคม 2554

alt

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านระกาย

Last Updated (Sunday, 09 October 2011 06:34)