ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การสอบ NT ป.3 โรงเรียนบึงพญาปราบ

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ 2555 สนามสอบโรงเรียนบึงพญาปราบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ดำเนินการจัดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

มีโรงเรียนร่วมสอบดังนี้    โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ   โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนายโรงเรียนบ้านหมื่นไวย   

โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย     โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบึงพญาปราบ   โดยมี  นางรุ่งนภา  บุญกลาง 

ผอ.  โรงเรียนบึงพญาปราบเป็นหัวหน้าสนามสอบ และนางจรรยา  ค้าดี  ศึกษานิเทศก์  นายสันตินริทย์  น้ำในเมือง 

ผอ.โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย   นายเลิศ  พูนเกิดมะเริง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เป็นผู้ดูความเรียบร้อยในสนามสอบ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1977
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12826800
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านระกายได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะความสามารถแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น

วันที 6 ตุลาคม 2554

alt

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านระกาย

Last Updated (Sunday, 09 October 2011 06:34)