ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
NTD หนองโจด โนนมันเทศ ด่านเกวียน จัดกิจกรรม NTD TUTOR

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาไตรภาคี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโจด(N) โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ(T) และโรงเรียนบ้านด่านเกวียน(D) ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม NTD TUTOR นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันท่ี 24-27 มกราคม 2554 ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ.สพป.นม.1 นายปราโมทย์  แสนกล้า เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  นำทีมวิทยากรโดย ผอ.พิชญ์กิตติ จิรุตถ์วรธัญญ์  ผอ.สันติ  เลิศธรรมไพบูลย์  และ ผอ.ฉลอง  วงศ์ปัดแก้ว

ภาพและข่าว

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13378664
ศูนย์รวมลิงค์
Home มีภาพสวยมาฝาก โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านระกายจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านระกายได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะความสามารถแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น

วันที 6 ตุลาคม 2554

alt

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านระกาย

Last Updated (Sunday, 09 October 2011 06:34)