ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
รร.บ้านขนายดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม

โรงเรียนบ้านขนายดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม
โดยได้รับความอนุเคราะห์กระสอบเพื่อบรรจุทราย
จากนายศักดิ์ชาย  ไท่กลาง สมาชิก อบต.บิง
และได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านขนายดี
ช่วยกับบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงเรียน
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

สภาพน้ำบริเวณหน้าโรงเรียน และหน้าวัดบ้านขนายดี
(วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554)

 

แนะนำ KM (ร.ร.บ้านขนายดี)

การสร้างวินัยในชั้นปฐมวัย  

http://www.korat1km.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=23

การระดมทุน (Fund Raising)

http://www.korat1km.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=21

Effectiveness and Quality of Schools

http://www.korat1km.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=20

นิยามของคุณภาพและการประยุกต์ใช้ TQM ในโรงเรียน

http://www.korat1km.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=17

แนะนำโรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 

http://www.korat-ed1.info/index.php?option=com_content&view=article&id=538:2010-12-26-21-11-25&catid=38:2010-12-23-20-31-00&Itemid=92

 

 

 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11106313
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2554  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Prepare Speech)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสุขานารี   ตามที่ สพป.นม.1 ได้แจ้งให้ทุกศูนย์ฯ คัดเลื่อกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ โดยเลือกเพียง 1 หัวข้อนั้น       เด็กหญิงกาญจนา  แจ้โพธิ์  ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียน และเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอันอัดเมืองปราสาท  ปรากฏว่านักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง  จากการฝึกซ้อมของคุณครูกัลยา  คิดก่อนทำ

alt

Last Updated (Tuesday, 20 September 2011 13:27)