ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมงานผ้าป่า โรงเรียนบ้านขามชั่งโค

นายปรีชา  กำพุฒกลาง

รอง ผอ.สพป.นม.1

ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พี่ช่วยน้องสำนึกบ้านเกิดเทิดพระคุณแม่

เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2555

โดยมีนายฐปนนท์  ทองเกิด   ผู้อำนวยการ

คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และศิษย์เก่า ร่วมจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาโรงเรียน  และให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  

บ้าน  วัด  ชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่  12  สิงหาคม พ.ศ.2555

ณ  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค

ตำบลบิง  อำเภอโนสูง  จัหวัดนครราชสีมา

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13523321
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2554  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Prepare Speech)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสุขานารี   ตามที่ สพป.นม.1 ได้แจ้งให้ทุกศูนย์ฯ คัดเลื่อกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ โดยเลือกเพียง 1 หัวข้อนั้น       เด็กหญิงกาญจนา  แจ้โพธิ์  ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียน และเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอันอัดเมืองปราสาท  ปรากฏว่านักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง  จากการฝึกซ้อมของคุณครูกัลยา  คิดก่อนทำ

alt

Last Updated (Tuesday, 20 September 2011 13:27)