ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
คอหงษ์รับมอบอุปกรณ์สื่อเครื่องเล่น DVD จากชมรมรมรถคลาสสิคห้วยใหญ่ ชลบุรี

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2555  ชมรมรถคลาสสิคห้วยใหญ่  จังหวัดชลบุรี  ได้นำอุปกรณ์เครื่องเล่น DVD และขนมมามอบให้แก่โรงเรียนบ้านคอหงษ์  เพื่อช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนถึงแม้จะมีน้อยนิดแต่ก็มีกำลังใจจากชุมชนให้การสนับสนุนอยู่เสมอ  ซึ่งต่อเนื่องจากปีการศึกษา  2554  ที่มาปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงโรงอาหาร และส้วม  และต่อไปจะนำสิ่งดีๆมาให้อีก  อย่างนี้  นายสุพจน์  ทองพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  มีกำลังใจที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ยิ่งๆขึ้นไป    ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2007
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13263553
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2554  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Prepare Speech)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสุขานารี   ตามที่ สพป.นม.1 ได้แจ้งให้ทุกศูนย์ฯ คัดเลื่อกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ โดยเลือกเพียง 1 หัวข้อนั้น       เด็กหญิงกาญจนา  แจ้โพธิ์  ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียน และเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอันอัดเมืองปราสาท  ปรากฏว่านักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง  จากการฝึกซ้อมของคุณครูกัลยา  คิดก่อนทำ

alt

Last Updated (Tuesday, 20 September 2011 13:27)