ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนบึงพญาปราบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม.

วันจันทร์ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ 2555  สนามสอบโรงเรียนบึงพญาปราบ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ดำเนินการจัดสอบO-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

มีโรงเรียนร่วมสอบดังนี้    โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ   โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนายโรงเรียนบ้านหมื่นไวย   

โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย     โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบึงพญาปราบ   โดยมี  นางรุ่งนภา  บุญกลาง 

ผอ.  โรงเรียนบึงพญาปราบเป็นหัวหน้าสนามสอบ และนางจรรยา  ค้าดี  ศึกษานิเทศก์  นายสมคิด  สุขพรหม 

ผอ.โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย นายเลิศ  พูนเกิดมะเริง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เป็นผู้ดูความเรียบร้อยในสนามสอบ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1945
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11954201
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Prepare Speech)

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2554  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Prepare Speech)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสุขานารี   ตามที่ สพป.นม.1 ได้แจ้งให้ทุกศูนย์ฯ คัดเลื่อกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ โดยเลือกเพียง 1 หัวข้อนั้น       เด็กหญิงกาญจนา  แจ้โพธิ์  ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียน และเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอันอัดเมืองปราสาท  ปรากฏว่านักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง  จากการฝึกซ้อมของคุณครูกัลยา  คิดก่อนทำ

alt

Last Updated (Tuesday, 20 September 2011 13:27)