ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
วันแห่งความสำเร็จของพี่ของน้องหนองกระทุ่ม

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มโดย ผอ.นรินทร์  นิติธรรม และคณะครูได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากกำนันศักดิ์ชัย  ชาติพุดซา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี  ในการนี้ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนแต่ละชั้น  และมีโรงเรียนบ้านฝ้าย นาตม ส้มป่อย ร่วมจัดนิทรรศการ  ได้รับความสนใจและความชื่่นชมจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาที่ได้มาจัดการแสดงละครอนุรักษ์พลังงานที่ให้สาระประโยชน์และความสนุกสนานกับน้อง ๆ อย่างยิ่ง

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2011
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13385177
ศูนย์รวมลิงค์
Home ASEAN NEWS International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิชยุตม์ พรรณภัทราพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสุขานารีที่ได้รับรางวัลเหร๊ยญเงินจากการแข่งขัน International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2011)  โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยมีนายเกษม  ศุภรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

alt

alt

www.sukanaree.ac.th

Last Updated (Wednesday, 07 September 2011 12:05)