ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
นายณัฐพงศ์ กอสาลี ผอ.รร.บ้านพลกรัง เป็นประธานชุมนุมรอบกองไฟ

นายณัฐพงศ์  กอสาลี  ผอ.รร.บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)

ให้เกียรติเป็นประธาน  พิธีการแสดงชุมนุมรอบกองไฟ  ในการอยู่ค่ายพักแรม

ของลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  โดยมี รร.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง และ 

รร.บ้านพลกรัง  ระหว่างวันที่  25-27  มกราคม  2555 ณ ค่ายดำรงค์แคมป์  อ.ปากช่อง

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13153980
ศูนย์รวมลิงค์
Home ASEAN NEWS International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิชยุตม์ พรรณภัทราพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสุขานารีที่ได้รับรางวัลเหร๊ยญเงินจากการแข่งขัน International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2011)  โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยมีนายเกษม  ศุภรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

alt

alt

www.sukanaree.ac.th

Last Updated (Wednesday, 07 September 2011 12:05)