ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนประชาสามัคคี....กับวันแม่แห่งชาติที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ์

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2555 คณะครูนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555  โดยจัดให้มีการประกวดผลงานทางด้านวิชาการ ประกวดการคัดลายมือ  การเขียนเรียงความเรื่องพระคุณของแม่  การวาดภาพระบายสี และการแข่งขันประกวดร้องเพลงค่านำนม  การแสดงของตัวแทนสายชั้นเรียนต่างๆ   การยกย่องคุณงามความดีของแม่ดีเด่น ซึ่งปีนี้ได้แก่ แม่สุนทร    พรมทอง แม่ของเด็กหญิงปวีณา  หวังกรองกลาง  ประธานนักเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูในงานวันแม่แห่งชาติครั้งนี้ด้วย  และท่านผอ.สายัน  ยิ่งสง่าได้กราบขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐษนที่ได้เข้าร่วมงานวันแม่เป็นจำนวนมาก  ทำให้งานวันแม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1931
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11605161
ศูนย์รวมลิงค์
Home ASEAN NEWS International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิชยุตม์ พรรณภัทราพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสุขานารีที่ได้รับรางวัลเหร๊ยญเงินจากการแข่งขัน International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2011)  โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยมีนายเกษม  ศุภรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

alt

alt

www.sukanaree.ac.th

Last Updated (Wednesday, 07 September 2011 12:05)