ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมวันเด็ก..โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555  โดยใช้ชื่องานนี้ว่า "วันเด็กไทยไตรมิตรสู่อาเซียน"

มีการแสดงของเด็ก ๆ  จำนวน 11 ชุด ดังนี้

อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 เป็นการแสดงของประเทศไทย

ป.1 การแสดงประเทศพม่า

ป.2 การแสดงประเทศอินโดเนียเซีย

ป.3 การแสดงประเทศมาเลเซีย

ป.4 การแสดงประเทศลาว

ป.5 การแสดงประเทศกัมพูชา

ป.6 การแสดงประเทศเวียดนาม

ม.1 การแสดงประเทศฟิลิปปินส์

ม.2 การแสดงประเทศสิงคโปร์

ม.3 การแสดงประเทศบรูไน

ภายในงานมีผู้ใหญ่ใจดีหลาย ๆ ท่านมาร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ  เช่น เจ้าอาวาสวัดบ้านมะค่า , องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล , บริษัทฮอนด้า จอหอ ,ผู้ปกครองเด็ก ๆ ฯลฯ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2005
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13253784
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เมื่อวันที่30-31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โดยการนำของท่าน ผอ.สุรจิตต์  เหมนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อน้องประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงครามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพลจลก โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ไว้ ณ ที่นี้

ชม V.D.O.

http://www.youtube.com/user/sujinvdo

 

Last Updated (Friday, 02 September 2011 08:11)