ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ" โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า ลีลีข้าวสาร และเกมต่าง ๆ อีกมากมาย  กิจกรรมสืบสานอาหารพื้นบ้าน  การทำขนมครก ส้มตำ ข้าวจี่ ก๋วยเตี๋ยว โดยเน้นให้เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  และการบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียน และวัด พร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปี 2554 และเกียรติบัตรเด็กดีหลาน  ย่าโม เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กนักเรียนทำความดีต่อไป

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1938
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11639023
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เมื่อวันที่30-31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โดยการนำของท่าน ผอ.สุรจิตต์  เหมนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อน้องประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงครามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพลจลก โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ไว้ ณ ที่นี้

ชม V.D.O.

http://www.youtube.com/user/sujinvdo

 

Last Updated (Friday, 02 September 2011 08:11)