ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเพิกฯ ขอขอบคุณ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ออกมาให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเพิก ได้แก่ ตรวจฟัน  ถอนฟัน       และขูดหินปูน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จาก นายสละ  กิ่งโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก และคณะครูเป็นอย่างดี

 

 

ทางโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามััคคี)ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข                        โรงพยาบาลโนนสูง  ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการทัตกรรมเคลื่อนที่ มา ณ โอกสนี้

 

สุชาดา ภาพ/ข่าว

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2015
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13508173
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เมื่อวันที่30-31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โดยการนำของท่าน ผอ.สุรจิตต์  เหมนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อน้องประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงครามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพลจลก โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ไว้ ณ ที่นี้

ชม V.D.O.

http://www.youtube.com/user/sujinvdo

 

Last Updated (Friday, 02 September 2011 08:11)