ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
English camp โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ

วันที่ 22 มกราคม 2556

         นักศึกษาจากโปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดค่ายภาษาอังกฤษ และ

ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนภายใต้กิจกรรม "Amazing English ASEAN Camp"

ให้กับนักเรียนชั้นป.4และ ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ โดยมีผู้อำนวยการเสน่ห์  สุขนาคินทร์

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด-ปิด กิจกรรมครั้งนี้ พร้อมคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ

นักเรียนต่างได้ความรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมภาษา

อังกฤษ ทุกท่านค่ะ

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1944
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11944233
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง

เมื่อวันที่30-31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โดยการนำของท่าน ผอ.สุรจิตต์  เหมนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อน้องประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงครามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพลจลก โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ไว้ ณ ที่นี้

ชม V.D.O.

http://www.youtube.com/user/sujinvdo

 

Last Updated (Friday, 02 September 2011 08:11)