ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

 

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร  ภาค 3

 

โดยการนำของ

พ.ตท.วิโรจน์  โลหะเวช

พ.ตท.หญิงแก้วมณี  สุโกศล

พ.ตท.รัชทร  สุวรรณกูฎ

ส.ต.อ.หญิงพัมพร  พิณไธสง

ดต.ประวิทย์   พาดขุนทด

 

มาปฏิบัติตามโครงการประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน

ให้กับนักเรียน  เมื่อวันพุธที่  27  กรกฎาคม  2554

 

ผู้อำนวยการและคณะครู   ขอขอบพระคุณ

ที่ท่านได้มาให้ความรู้กับนักเรียนของเรา

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1997
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13065294
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เมื่อวันที่  19   สิงหาคม  2554

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)

จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม

และการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย

alt

                           

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 08:24)