ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี 2555 กับโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  ขอแสดงความยินดี

 "คุณครูบุญเทียน  ศรีนัครินทร์ " ครู(ชำนาญการพิเศษ)ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคคลผู้กระทำความดี" 

โครงการเมืองไทยเมืองคนดี  ประจำปี 2555

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายชวน  ศิรินันท์พร

ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ขอขอบคุณ  นายพงษ์ศักดิ์  กูลพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1945
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11950468
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เมื่อวันที่  19   สิงหาคม  2554

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)

จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม

และการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย

alt

                           

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 08:24)