ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองโจดนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม

ผอ.สันติ เลิศธรรมไพบูลย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโจดร่วมด้วย ผอ.พิชญ์กิตติ  จิรุตถ์วรธัญญ์  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนมันเทศและผอ.โรงเรียนบ้านถนนถั่ว นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานเฉลิมพระเกียรติวังม่วง เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคือ ระัดับอนุบาล ระดับชั้น ป.1-3 อยู่อบรมหนึ่งวัน ส่วน ระดับชั้น ป.4-6 พักคืนที่ศูนย์ฯ

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1886
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9688368
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เมื่อวันที่  19   สิงหาคม  2554

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)

จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม

และการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย

alt

                           

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 08:24)