ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

 วันที่  26  มกราคม  2555  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โดยท่าน ผอ.สุรัตน์  มุ่งอิงกลาง  และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ จัดกิจกรรมทดสอบและเดินทางไกล  ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง   ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 

                                                                                              แสวง  สุวรรณบุตร  ภาพ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1909
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11008186
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เมื่อวันที่  19   สิงหาคม  2554

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)

จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม

และการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย

alt

                           

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 08:24)