ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
รางวัล ความภูมิใจ ..โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

        ขอขอบพระคุณ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   นครราชสีมา เขต 1   ที่ได้เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข่าวสาร     ซึ่งทำให้เห็นความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของโรงเรียนต่าง ๆ  และได้มอบโล่รางวัลเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ      ให้กับผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน ซึ่งในโอกาสนี้  นางกรุณา  อุคหปัญญากุล  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 ได้รับโล่รางวัลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำนักงานการประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1

                                                                                                กรุณา  ภาพ / รายงาน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11890828
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมรอง ผอ.สพป. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์...โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เมื่อวันที่  19   สิงหาคม  2554

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)

จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม

และการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย

alt

                           

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 08:24)