ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้อำนวยการสำนักทรัยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาซ้อมบำรุงระบบปั้มน้ำส่งกำลังให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตามที่นางรัชนีกร  อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ไป หลังจากที่ได้รับทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่ทางโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต้องใช้น้ำปะปา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาเป็นเวลาหลายเดือน


นายพัสกร  มีสติ : รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2155
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13990717
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้   100 %    โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม สนองนโยบายของ สพป.นม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีครูที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ วิชัย  กฤษกลาง   คุณครูเดชะ  คิดก่อนทำ   คุณครูบรรจบ  แนมกลาง   คุณครูสุกัญญา  แนมกลาง   คุณครูแสวง แนมกลาง   คุณครูสุภาพ มั่นกลาง และคุณครูสำรวย  เทียบกลาง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Last Updated (Saturday, 26 January 2013 17:40)