ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรเรียนบ้านหลุมข้าว ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย เม่ากลาง

วันที่ 9  สิงหาคม 2554  เวลา  09.00 น.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าวได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่             นายวินัย  เ่ม่ากลาง  ซึ่งเปลี่ยนสายงานจากครูผู้สอนมาสู่เส้นทางการบริหาร  จากครูโรงเรียนบ้านขนายดี  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิงชมพู  มาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน บ้านขนายดี  มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้   โรงเรียนบ้านหลุมข้าวโดยผู้อำนวยการวันชัย อยู่สำแดงกิจ  คณะครู  ชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11114597
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้   100 %    โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม สนองนโยบายของ สพป.นม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีครูที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ วิชัย  กฤษกลาง   คุณครูเดชะ  คิดก่อนทำ   คุณครูบรรจบ  แนมกลาง   คุณครูสุกัญญา  แนมกลาง   คุณครูแสวง แนมกลาง   คุณครูสุภาพ มั่นกลาง และคุณครูสำรวย  เทียบกลาง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Last Updated (Saturday, 26 January 2013 17:40)