ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านธารปราสาทได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61

โรงเรียนบ้านธารปราสาท

นำทีมโดย  ผอ.ปรีชา  ทองปาน  และคณะครูไปร่วมกิจกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61

ได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ

1.ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

(ทีม 2-3 คน) ระดับชั้น ป.1 - 6 (บกพร่องทางสติปัญญา)

(1.)  เด็กชายเจตริน  แรมพิมาย     (2.)  เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาประจักษ์

ครูผู้ฝึกสอน  ครูคนึงนิตย์  จอมกลาง  (คศ.3)

 

 2. ระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร (ทีม 3 คน)  ไม่กำหนดช่วงชั้น (บกพร่องทางสติปัญญา)

(1.)เด็กหญิงมารินี เจริญสุข(2.)เด็กชายสมบัติ น้อยกลาง (3.)เด็กหญิงบุญณิศา  อู่ทอง

ครูผู้ฝึกสอน  ครูสมคิด  มุ่งกลาง  (คศ.3)

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2006
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13256923
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้   100 %    โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม สนองนโยบายของ สพป.นม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีครูที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ วิชัย  กฤษกลาง   คุณครูเดชะ  คิดก่อนทำ   คุณครูบรรจบ  แนมกลาง   คุณครูสุกัญญา  แนมกลาง   คุณครูแสวง แนมกลาง   คุณครูสุภาพ มั่นกลาง และคุณครูสำรวย  เทียบกลาง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Last Updated (Saturday, 26 January 2013 17:40)