ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนาเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

           โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา  เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป   โดยในวันดังกล่าวทางโรงเรียนได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม    ซึ่งกิจกรรมที่กำหนดไว้  อาทิเช่น  การแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ  การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของวงเมโลเดียนโรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา       การเดินมาร์ชชิ่ง  ฯลฯ    ทางโรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตาม วันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1930
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11587240
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้   100 %    โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม สนองนโยบายของ สพป.นม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีครูที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ วิชัย  กฤษกลาง   คุณครูเดชะ  คิดก่อนทำ   คุณครูบรรจบ  แนมกลาง   คุณครูสุกัญญา  แนมกลาง   คุณครูแสวง แนมกลาง   คุณครูสุภาพ มั่นกลาง และคุณครูสำรวย  เทียบกลาง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Last Updated (Saturday, 26 January 2013 17:40)