ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
รร.บ้านหนองพลวงใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยการจราจรที่มทส.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่พานักเรียนชั้น อนุบาล - ม.3 ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร ตามโครงการพาน้องท่องโลกจราจร สร้างนิสัย เสริมวินัยจราจร ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์ นายก อบต.ไชยมงคล จำนวนเงิน 15,000 บาท นักเรียนได้รับความรู้คู่ความสุข ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องด้วยดี

 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1958
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12203739
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)