ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านดอนม่วงรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2554 
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอรงนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนม่วง
รับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน  เพื่อรับรางวัล "พระราชทาน"
ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดเล็ก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
นายชูศักดิ์  หมั่นสระเกษ   ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นม.1

นายสาธิต  ขอย้ายกลาง     ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นม.1
นายสุรัตน์  มุ่งอิงกลาง   ผอ.ร.ร.บ้านกระถินหนองเครือชุด
นางพรเพ็ญ  รัชตกนก  นักวิชาการชำนาญการ  สพป.นม.1
นางชนาวรรณ  นาคพวง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นม.1
ซึ่งทางโรงเรียนได้รับกำลังใจจาก ท่านรอง ปรีชา  กำพุฒกลาง รองผอ.สพป.นม.1
ท่านรอง  ชัชชัย  ฉัตรตริยกุล รองผอ.สพป.นม.1
นางสาวสุนี  ปูนกลาง  นายกเทศมนตรีตำบลใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสพป.นม.1
ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ  ตลอดจนชาวบ้านดอนม่วง บ้านใหม่ดอนเปล้า  และบ้านจันดุม
มาให้กำลังในเป็นจำนวนมาก

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2155
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13996830
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)