ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านวังม่วงร่วมงานทอดกฐินพระประทานจากสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2555  นางลภัสรดา  ธรกนกกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วง

ภายใต้การนำของท่านผอ.นิรันดร์  เสือกำปัง  ได้นำนักเรียนกลุ่มกัลยาณมิตร จิตอาสา จำนวน  17  คน

ไปร่วมงานกฐินพระประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดป่าบุ่งตะขบ 

เป็นงานที่จัดได้อย่างสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง มีพี่น้องข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน

มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ขอขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมเป็นต้นบุญองค์กฐินสายครูลภัสรดา 

ได้เงินร่วมงานบุญเป็นเงิน 13,800 บาท ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ

ภาพ/ข่าว และรายงานโดย   lapatrada

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14043344
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)