ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหลักร้อย ให้บริการหอประชุมโรงเรียนจัดประชุมวิชาการ อ.ส.ม.

วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๖  นายเดชา  รวมใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย  และคณะครูร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการใช้หอประชุมโรงเรียน  จัดประชุมวิชาการอ.ส.ม. เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย  โดยมีนายสุชาติ               สนพะเนาว์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย  เป็นประธาน

นวลพรรณ   เบือนขุนทด   ถ่ายภาพ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11395530
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)