ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โป่งแมลงวันฯ ทำพิธีบวงสรวงก่อนก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่  15  ธันวาคม  2554  นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  (ใต้ถุนสูง)  อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  อาคารเรียนอนุบาล  พร้อมด้วยห้องน้ำ ห้องส้วม  และภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันฯ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ดำเนินงานโดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปและมูลนิธีเตียง(จิราธิวัฒน์)

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13161703
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)