ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

 

                              เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โดย นายวัฒนะ  โชติกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้ไปทัศนศึกษา “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔”  ๘๔ พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  การจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ  และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจริยภาพ และ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์       โดยนักเรียนได้ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร  ผลผลิตทางการเกษตร  บูรณาการทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน  และนักเรียนยังได้ชมเมืองจำลองกฎจราจร ซึ่งนักเรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13381699
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)