ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบึงสาลี ร่วมกับ สภ.เมืองนครราชสีมา จัดอบรมการป้องกันสารเสพติดในเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่  25 มกราคม  2556  ท่าน  ผอ.ประจวบ  โอนนอก  และคณะครูโรงเรียนบึงสาลี ร่วมกับ  สภ.เมืองนครราชสีมา  จัดอบรมนักเรียน  โครงการ  การให้การศึกษาการป้องกันสารเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E   แห่งประเทศไทย โดยมีนักเรียน  ระดับชั้น  ป.  5  และ ป.6 จำนวน  30  คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  และ  ได้รับความอนุเคราะวิทยากร  ครูตำรวจ  D.A.R.E  ดาบตำรวจ  มงคล  สงวนศักดิ์  ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม  จาก 

สภ.เมืองนครราชสีมา 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2037
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13716116
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ คือ

1.กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่  2.ความลับของสีดำ 

3.หมุดลอยน้ำ  4.หลอดดำน้ำ

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Thursday, 18 August 2011 08:17)