ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อบรมนักเรียน"โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ"

       ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก จัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" (กองบัญชาการตำรวจสันนิบาล) โดยตำรวจสันนิบาล  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งท่าน ผอ.ชาติเจริญ   ชอบพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  เป็นประธาน
 
 
 
   
 
 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1975
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12739531
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน คอหงษ์ จัดกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

คอหงษ์ จัดกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคอหงษ์  จัดกิจกรรมล้างส้วม  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2554
ซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว  แต่ช่วงการรณรงค์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการฝึกทักษะชีวิต  ให้เป็นนิสัยที่เคยชิน  เพื่อนำไปปฏิบัติให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

altaltaltaltalt
 

Last Updated (Wednesday, 17 August 2011 08:20)