ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ทรัพยากรบุคคล : ขวัญกำลังใจ

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โดยผู้อำนวยการเลิศ  พูนเกิดมะเริง  ให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงาน  ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เพื่อให้เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ของโรงเรียน  สนองนโยบายของท่านผู้อำนวยการปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1แสดงความยินดีกับ  ผู้อำนวยการเลิศ  พูนเกิดมะเริง  ครูดีศรีโคราช  16  มกราคม 2554

แสดงความยินดีกับคุณครูภัทรวดี  เกตุคำ  และคุณครูนิชนันท์  โป๊ะสูงเนิน  ครูดีศรีโคราช 16 ม.ค. 2554

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2011
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13389037
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน คอหงษ์ จัดกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

คอหงษ์ จัดกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคอหงษ์  จัดกิจกรรมล้างส้วม  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2554
ซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว  แต่ช่วงการรณรงค์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการฝึกทักษะชีวิต  ให้เป็นนิสัยที่เคยชิน  เพื่อนำไปปฏิบัติให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

altaltaltaltalt
 

Last Updated (Wednesday, 17 August 2011 08:20)