ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับ ม.ต้น ตัวแทน สพป.นม.1

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สามัคคีรวมพลังทำความดี
ถวายพ่อหลวงของเรา  โดยเป็นตัวแทนของเขตพี้นที่การศึกษา (สพป.นครราชสีมา เขต 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นเจ้าภาพในจัดการประกวดครั้งนี้ ณ วัดด่านใน อ.ด่านขุนทด ในการนี้คณะครูได้ร่วมไปส่งแรงกายแรงใจให้นักเรียนกันอย่างเต็มที่

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1955
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12165953
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนดอนท้าววิทยาจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนดอนท้าววิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันระบาย สีภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และวาดภาพระบายสีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปดูฝีมือในการระบายสีภาพและวาดภาพของเด็ก ๆ นักเรียนกันเลยนะคะ

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 07:58)