ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมฯ.....เสนา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครราชสีมา เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนเสนานุเคราะห์ เป็นสถานที่ามแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61   ปีการศึกษา 2554
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระหว่าง 29-30 พ.ย.54  พื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
ไปแข่งขันในระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินการ
จัดแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน เมื่อ 21พ.ย.54  โดยมี
นายกมล พุมรินทร์ ผอ.ร.ร.เสนานุเคราะห์ เป็นประธานการประชุม   นายสมชัย มานะยิ่ง รอง.ผอ.
ร.ร.เสนานุเคราะห์ และ ศน.ประนอม  เคียนทอง ศน.สพป.นม.1 เป็นผู้ประสานงาน การประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน....

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1888
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9745793
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนดอนท้าววิทยาจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนดอนท้าววิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันระบาย สีภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และวาดภาพระบายสีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปดูฝีมือในการระบายสีภาพและวาดภาพของเด็ก ๆ นักเรียนกันเลยนะคะ

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 07:58)