ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมผู้ปกครอง 1/2554 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด  โดย ผอ.สุรัตน์  มุ่งอิงกลาง  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน     เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2554  เพื่อพบปะผู้ปกครองนักเรียน  ตลอดจนรับทราบ ชี้แจง  นโยบายการบริหารงานของโรงเรียน  รวมทั้งประชุมรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองของตนเอง  ซึ่งก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                       

                                     แสวง  สุวรรณบุตร....รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11477576
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนดอนท้าววิทยาจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนดอนท้าววิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันระบาย สีภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และวาดภาพระบายสีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปดูฝีมือในการระบายสีภาพและวาดภาพของเด็ก ๆ นักเรียนกันเลยนะคะ

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 07:58)