ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

โดย  นางสาวปิ่นทิพย์  ทอนเกาะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศุภากร  ชุ่มขุนทด

รองผู้อำนวยการโงเรียน

             ได้้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน 

โดยมีการประกวด  ผลงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วยการคัดลายมือ 

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี       

การอ่านทำนองเสนาะ 

การแสดงของนักเรียน   การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีต่างๆ  ของไทย 

การแสดงดนตรีไทยนักเรียน  การตอบคำถาม

วันที่  30  กรกฎาคม  2555

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1998
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13082951
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนดอนท้าววิทยาจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนดอนท้าววิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันระบาย สีภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และวาดภาพระบายสีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปดูฝีมือในการระบายสีภาพและวาดภาพของเด็ก ๆ นักเรียนกันเลยนะคะ

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 07:58)