ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2555  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา  และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  โดยได้รับเกียรติจากท่าน สจ.ณัฐชัย ธิติรัตนานนท์ เป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1 เป็นผู้รับมอบผ้าป่าของโรงเรียน

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2037
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13716821
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนดอนท้าววิทยาจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนดอนท้าววิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันระบาย สีภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และวาดภาพระบายสีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปดูฝีมือในการระบายสีภาพและวาดภาพของเด็ก ๆ นักเรียนกันเลยนะคะ

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 07:58)