ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบึงตะโก...ติดตามการประกันคุณภาพการอ่านและการเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

              วันที่ 7-8 เมษายน 2554  ดร.วิไล  วัชรพิชัย ได้ออกนิเทศติดตามผลโครงการประกันคุณภาพการอ่านและการเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบึงตะโก  และโรงเรียนบ้านพลกรัง 

               ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ได้ไปเยี่ยมบ้านเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบึงตะโก  โดยมีคุณครูจีรวรรณ บัวแสง ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

               จากการพูดคุยกับผู้ปกครอบพบว่าผู้ปกครองให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก  เพราะลูกหลานจะได้อ่านออกเขียนได้  เกิดความอบอุ่นในครอบครัว  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน

               สุดท้าย ขอความร่วมมือให้คณะกรรมนิเทศติดตาม ฯ ตามคำสั่ง สพป.นม.1 ที่ 161/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ได้ออกนิเทศติดตามและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย

                

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1885
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9657138
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับครูย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่โรงเรียนบ้านจอหอ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับครูย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่โรงเรียนบ้านจอหอ

นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นม. เขต 1กรุณาให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติการญจน์ โคตรภักดี ในโอกาสที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งครูร.ร.บ้านจอหอ ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอหอ คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนชาวจอหอ คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาจัดสรรครูให้กับโรงเรียนบ้านจอหอ

นายเสน่ห์ พรมลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลโคกกรวดมอบนางสาวชุติการญจน์ โคตรภักดี นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผอ.ร.ร.บ้านจอหอ นางมณีนุช รัตนชินกร รองนายกเทศมนตรี ตำบลจอหอ คณะกรรมการสถานศึกษา รับมอบ

นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผอ.ร.ร.บ้านจอหอมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ และแสดงความยินดี นายสมศักดิ์ นามลิวัน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านประโดกโคกไผ่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรุณาให้เกียรติ เดินทางมาส่ง และแสดงความยินดี

ดร.ชลอ แยกโคกสูง ผอ.ร.ร.บ้านหมื่นไวย ประธานเครือข่ายโรงเรียน ขนาดเล็ก กรุณาให้เกียรติ เดินทางมาส่ง และแสดงความยินดี

คณะครูจากโรงเรียนตำบลโคกกรวด เดินทางมาส่ง และแสดงความยินดี

นายสัมฤทธิ์ ปลั่งกลางผู้ประสานงาน ส.ส.วิรัช - ทัศนียา รัตนเศรษฐ์ แสดงความยินดีในนามของ ส.ส.วิรัช - ทัศนียา รัตนเศรษฐ์

 

 

 

Last Updated (Tuesday, 12 July 2011 19:04)