ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผู้ใหญ่ใจดีจากตลาดย่าโมเลี้ยงอาหารนักเรียนร.ร.บ้านขามชั่งโคเนื่องในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขามชั่งโค

นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายฐปนนท์  ทองเกิด ได้ต้อนรับคณะพ่อค้า

แม่ค้าจากตลาดย่าโมและผู้ใจบุญนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม ไอศครีมและเลี้ยง

อาหารแก่นักเรียน     โรงเรียนบ้านขามชั่งโค เนื่องในโอกาสวันเด็ก

และยังเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

ผู้บริหาร คณะครู นักเรีัยนและชาวบ้านขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่่าน

ที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ มาไว้ ณโอกาสนี้ด้วย

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12344020
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย …...เก็บข้อมูลคำพื้นฐานป.๑ ป.๒ และ ป.๓

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ภาษาไทย …...เก็บข้อมูลคำพื้นฐานป.๑ ป.๒ และ ป.๓

        ดร.วิไล  วัชรพิชัย  ได้มาเก็บข้อมูลการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  เพื่อให้สพฐ. นำไปสรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์คำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.๑-๓ เพื่อให้มีข้อมูลบัญชีคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ซึ่งสามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน  และวัดระดับความรู้ภาษาในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         

กิจกรรมวันนี้ 

๑. คัดเลือกนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓ ชั้นละ ๑ คน

๒. สัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนด้วยคำถามเพื่อให้นักเรียนได้พูดสื่อให้เห็นถึงการใช้ภาษาของนักเรียน

๓.  บันทึกเทปจัดส่งให้ สพฐ.

 

         

Last Updated (Tuesday, 07 June 2011 05:58)