ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กัลยาณมิตรจิตอาสาและเวียนเที่ยนมาฆบูชาที่วังม่วง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านวังม่วงได้นำนักเรียนไปร่วมด้วยช่วยเตรียมงานบุญประจำปี

ของทางวัดที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.56 นี้ นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บขยะ  ทำความสะอาดบริเวณวัด

ล้างถ้วยชาม กวาด  และถูพื้น จนเรียบร้อย ก่อนกลับบ้านท่านผอ.นิรันดร์  เสือกำปัง

ได้นำคณะครูนักเรียนเวียนเที่ยนรอบโบสถ์เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะถึงในวันจันทร์นี้ด้วย

และยังได้ฟังเทศน์จากหลวงพ่อพระครูฉันทสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดเป็นของแถมอีกด้วย 

ทั้งครูและนักเรียนอิ่มบุญไปตามๆกันอนุโมทนาสาธุค่ะ

                    ภาพ /ข่าว  โดย  Lapatrada

             Krunong   รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13856764
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย …...เก็บข้อมูลคำพื้นฐานป.๑ ป.๒ และ ป.๓

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ภาษาไทย …...เก็บข้อมูลคำพื้นฐานป.๑ ป.๒ และ ป.๓

        ดร.วิไล  วัชรพิชัย  ได้มาเก็บข้อมูลการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  เพื่อให้สพฐ. นำไปสรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์คำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.๑-๓ เพื่อให้มีข้อมูลบัญชีคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ซึ่งสามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน  และวัดระดับความรู้ภาษาในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         

กิจกรรมวันนี้ 

๑. คัดเลือกนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓ ชั้นละ ๑ คน

๒. สัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนด้วยคำถามเพื่อให้นักเรียนได้พูดสื่อให้เห็นถึงการใช้ภาษาของนักเรียน

๓.  บันทึกเทปจัดส่งให้ สพฐ.

 

         

Last Updated (Tuesday, 07 June 2011 05:58)