ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านระกาย ร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 นายปฎิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ประธานศูนย์จอหอพนมวันท์

นายสมพงษ์  เปรี่ยมรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกาย

และ นายประสิทธิ์  กลางจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์

ณ โรงเรียนบ้านระกาย

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14035061
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)