ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)

           โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ) นำโดย นายบุญยงค์  วิเศษพลกรัง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียน

และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  ขอขอบคุณผู้ปกครองฯที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1945
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11951630
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)