ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก.นำนักเรียนสวดมนต์..ไหว้พระ..นั้งสมาธิ..ทุกวันพระ

ทุกๆๆ วันพระ   ผ.อ.ชาติเจริญ  ชอบพิมาย และ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ได้จัดโครงการ นำนักเรียน สวดมนต์  ไหว้พระ  นั้งสมาธิ ทุกวันพระ

เพื่อให้นักเรียน ได้อบรมจิตใจให้สะอาด   ฝึกจิตให้เกิดสมาธิไม่ฟุ้งซ้าน

เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา  โดยจะจัดกิจกรรม ในคาบสุดท้าย

ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

รายงานโดยนางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13840536
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)