ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

นายประสิทธิ์  กลางจอหอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

อ่านสาล์นวันต่อต้านยาเสพติด

ของ ศ.ดร.สุชาติ   ธาดาธำรงเวช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน

ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1997
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13065621
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)