ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ถวายภัตาหารเพลทุกวันศุกร์ที่วัดท่ากระสังบ้านวังม่วง

ท่าน ผอ.นิรันดร์  เสือกำปัง มีนโยบายพาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทำบุญในช่วงเข้าพรรษา

โดยถวายเพลพระสงฆ์ที่วัดท่ากระสังบ้านวังม่วงทุกวันศุกร์

วันนี้ท่านติดประชุม แต่ก็ได้ฝากอาหารไปทำเพลด้วย 

อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ

ภาพ.....ข่าว....โดย  krunong

          lapatrada ......report..........

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1939
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11716465
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)