ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นำโดย ผอ.คำเครื่อง มาลา  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกี่ยวกับการบริหารจัดการ Tablet  ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ  โดยมีครูสุปรีชา ครูศรี ครูชั้น ป.1อธิบายการใช้งาน Tablet เบื่องต้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet  การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ฯลฯ

 

 http://www.npn.ac.th/obec

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1890
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9765449
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)