ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ขอบคุณคณะตรวจเยี่ยม

คณะประเมินผู้บริหารโรงเรียน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระเพรา โดย

รองผู้อำนวยการเผด็จศึก  โชติกลาง  ประธานศูนย์พยุงศักดิ์  เสริฐสูงเนิน และศึกษานิเทศ

ตรวจ ให้กำลังใจในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ทางท่านผอ. ชัยชนะ ชุนเกาะ ขอขอบคุณ

ทางคณะเป็นอย่างสูงยิ่ง

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2037
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13716819
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)