ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านไพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ในวันศุกร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านไพ โดย นายอลงกรณ์  ซึมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านไพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไพ  เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

         ในโอกาสนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน    หอประชุมโรงเรียนบ้านไพ

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13153560
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)