ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
อบรมผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน โครงการ CMU ณ ดอนท้าววิทยา

    เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนดอนท้าววิทยา  นำโดยท่าน ผอ. สมบูรณ์  ไม้กลาง ผอ.รร.ดอนท้าววิทยา  คุณครูประกอบ  แจงกลาง  และคุณครูบุญยัง    ธูปกลาง  ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาหน่วยการจัดการดูแลรายกรณี  ( Case  Management  Unit : CMU )  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา  และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น  จัดอบรมผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1924
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11468176
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)