ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ พร้อมด้วยคณะครู แนะแนวการศึกษาต่อรับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ของโรงเรียนบ้านจอหอ โดยมีนักเรียน และผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านจอหอ เข้าการแนะแนวในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอหอ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13379186
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนวัดสระแก้ว

แนะนำโรงเรียนวัดสระแก้ว  http://www.watsakaew.ac.th/obec/

Last Updated (Monday, 17 December 2012 11:40)