ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ปิดเทอมหรรษา ตะกร้าวันหยุด... ที่โรงเรียนบ้านหนองโจด

 โรงเรียนบ้านหนองโจด นำโดยท่านผู้อำนวยการสันติ เลิศธรรมไพบูลย์ และคณะครู ได้มอบ"ตะกร้าหรรษา" ให้นักเรียนในเขตบริการทั้งหมด 6 คุ้ม โดยมีครูแต่คุ้มไปติดตามและทดสอบการอ่านของนักเรียน กิจกรรม "ปิดเทอมหรรษา ตะกร้าวันหยุด" เริ่มเมื่อวันที่ 30 มีนาคม2555 สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2555  จัดเพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1955
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12166392
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)