ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนบ้านเพิก

นายวิรัช  กลิ่นพยอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก และคณะครูโรงเรียนบ้านเพิก  ได้จัดกิจกรรมชุมนุมทุกวันจันทร์ และวันอังคาร  ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  พิเศษปีการศึกษา  2555 นี้  ทางโรงเรียนบ้านเพิกฯ  ได้รับเกี่ยรติจากวิทยากรภายนอก  ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางมาทำการสอน ให้กับโรงเรียนในกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน  ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร  ดังนี้

1.  นายเล็ก  สินนอก  วิทยากรภายนอก  สาขาเพลงโคราช

2.  นายเต็ม บัวป้อม  วิทยากรภายนอก  สาขาดนตรีไทย

3.  พระสมประสงค์  ปริชาโน  วิทยากรภายนอก  สาขาพุทธศาสนา

ภาพข่าวโดย นางสาววันเพ็ญ  มุ่งเอื้อมกลาง ธุรการโรงเรียน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14043730
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)