ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ร.ร.บ้านดอนม่วง น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 
นำโดย  นางนัยนา  ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และชาวบ้านในเขตบริการ  ร่วมกันปลูกหญ้า
บริเวณสนามฟุตบอล  สร้างภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดูดียิ่งขึ้น
 

วิเชียร  บุญกลาง
รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1972
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12582220
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)