ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
คณะครูโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบศึกษาดูงาน "รวมพลังวัยใส คูภาพเด็กไทย ปฐมวัยต้องมาก่อน"

เมื่อวันที่  7-8 กุมภาพันธ์ 2554  คณะครูโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ  ได้ไปดูงาน "รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทย  ปฐมวัยต้องมาก่อน"     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  ได้เห็นผลงานของแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพและหลากหลาย เหมาะสมกับว่า คุณภาพเด็กไทย  ปฐมวัยต้องมาก่อน

 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1937
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11630999
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)