ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
วันเด็กที่หนองหว้า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) โดยการนำของ นายปริญญา  กฤษเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2556  ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดย นายวุฒิจักษ์  สำราญกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯและกำนันตำบลด่านคล้า เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีการมอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสอบพรีโอเน็ต และกีฬา-กรีฑาในระดับศูนย์ด่านจันอัดเมืองปราสาท มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การแจกของรางวัลและการร่วมกิจกรรมเกมส์ต่างๆ มากมาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1885
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9668413
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)