ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

ระหว่างวันที่  6-15 กุมภาพันธ์  2555  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  จัดติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้โรงเรียนศูนย์ตั้งเป็นฐาน 4  ฐาน  และมีครูแต่ละกลุ่มสาระเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนสับเปลี่ยนเวียนกันให้ความรู้

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12340732
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)