ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ เปิดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ Pre O-net และ O-net

วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔   นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ Pre O-net  และ O-net  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านจอหอ  จำนวน ๒  ห้อง นักเรียน  ๗๔  คน  วิทยากรครูและบุคลากร  ๑๖  ท่าน  เพื่อเตรียมการก่อนสอบ  Pre O-net  และ  O-net  ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นี้  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๘-๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอหอ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1974
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12725289
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)