ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กดีหลานย่าโม

ในวันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสายัน  ยิ่งสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี ได้มอบใบประกาศนียบัตร " เด็กดีหลานย่าโม" ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรมที่เหมาะสมกับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนนักเรียน  พร้อมกันนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบโอวาทให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคีด้วย

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1978
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12827022
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ....โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

 

เมื่อวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้านใหม่เกษม)

ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์สุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาก่อนเลิกโรงเรียน

ทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันศุกร์ 

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

******************************

Last Updated (Sunday, 05 June 2011 21:03)