ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖

นายศิลปกรณ์   ใจคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านติง

ได้ดำเนินการประชุมครู,กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน 

เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลเพื่อเตรียมรองรับการประเมินความพร้อมสู่มาตรฐาน

พร้อมเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.๔-๖ บรรพชาสามเณรแก้วภาคฤดูร้อน  ห้วงเดือน เมษายน  ๒๕๕๖

นักเรียนสนใจร่วมโครงการ  จำนวน  ๑๒  คน  ต้องขออนุโมทนาบุญกับ ผู้ปกครองและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ครับ

ผอ.ศิลป์...รายงาน/ข่าวล่ามาเร็ว

 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1910
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11043024
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เราทำอะไรกันบ้าง

 

เริ่มจากเรามารายงานตัวและได้รับของแจก

 

  

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน

 

  

กิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                                    

 

 

 

 

 

 

เข้าฐานเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกเขียน

 

 วันนี้ฝึกอ่านฝึกเขียนมาตราแม่ ก กา  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่เกยและแม่เกอว

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 18:17)