ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านขามชั่งโครับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

โรงเรียนบ้านขามชั่งโครับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โดยคณะกรรมการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาประเมินโรงเรียนบ้านขามชั่งโค ในวันที่ 7 กันยายน 2554 ในการดำเนินงานส่งเสริม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ ครับ

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12361808
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เราทำอะไรกันบ้าง

 

เริ่มจากเรามารายงานตัวและได้รับของแจก

 

  

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน

 

  

กิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                                    

 

 

 

 

 

 

เข้าฐานเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกเขียน

 

 วันนี้ฝึกอ่านฝึกเขียนมาตราแม่ ก กา  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่เกยและแม่เกอว

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 18:17)