ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์ฯพรหมสรประชุมเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิื

วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร ประชุมผู้บริหารภายในศูนย์ฯ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชนด้วย เพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยท่าน ผอ.สุรัตน์  มุ่งอิงกลาง ประธานศูนย์ฯ  ท่าน ศน.พรรณาภรณ์  ตู้กลาง  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ  ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณ ผอ.นราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพาน  สถานที่จัดประชุม

                                                                                                     แสวง  สุวรรณบุตร ภาพ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1958
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12202211
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เราทำอะไรกันบ้าง

 

เริ่มจากเรามารายงานตัวและได้รับของแจก

 

  

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน

 

  

กิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                                    

 

 

 

 

 

 

เข้าฐานเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกเขียน

 

 วันนี้ฝึกอ่านฝึกเขียนมาตราแม่ ก กา  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่เกยและแม่เกอว

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 18:17)