ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
งานมอบ ปพ. 1 และวันอำลาสถาบันโรงเรียนสามัคคีรถไฟ

วันที่  20  นีนาคม  2556 

ผู้อำนวยการ  ปิ่นทิพย์  ทอนเกาะ 

ได้จัดงานมอบ ปพ.1 และวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ร่วมกับรองผู้อำนวยการ  นางศุภากร  ชุ่มขุนทด  และคณะครูโรงเรียนสามัคคีรถไฟ

เด็กๆ ภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณครูทุกท่านได้จัดงานให้ในครั้งนี้ 

และได้ให้สัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมในอนาคตข้างหน้า 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1924
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11471385
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เราทำอะไรกันบ้าง

 

เริ่มจากเรามารายงานตัวและได้รับของแจก

 

  

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน

 

  

กิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                                    

 

 

 

 

 

 

เข้าฐานเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกเขียน

 

 วันนี้ฝึกอ่านฝึกเขียนมาตราแม่ ก กา  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่เกยและแม่เกอว

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 18:17)