ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเพิกจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสามัคคีั
เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2554  โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ร่วมกับโรงเรียนบ้านไพล  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเพิกฯ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายถาวร  หวังหามกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ

 

พิธีถวายราชสดุดีและเดินทางไกล

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1931
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11623937
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เราทำอะไรกันบ้าง

 

เริ่มจากเรามารายงานตัวและได้รับของแจก

 

  

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน

 

  

กิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                                    

 

 

 

 

 

 

เข้าฐานเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกเขียน

 

 วันนี้ฝึกอ่านฝึกเขียนมาตราแม่ ก กา  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่เกยและแม่เกอว

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 18:17)