ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปูพื้นฐานทักษะชีวิต สาย ป.๒

ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ท่าน ผอ.มานพ   จันทร์สูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  เป็นประธานเปิด"กิจกรรมการเรียนรู้ปูพื้นฐานทักษะชีวิต สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒" ปีการศึกษา ๒๕๕๔  พร้อมด้วยรอง ผอ.รร.ทั้ง ๔ ท่าน  โดยนางวิไล  นาคดิลก  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นำคณะครู-นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 
 
 
 
 
  

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11377418
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)