ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้

              โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้   จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่  2/2556  โดย  ท่าน  ผอ.วีระชัย    นิวัติเจริญจิต  ชี้แจงข้อราชการและนโยบาย ต่างๆ  ในการจัดการเรียนการสอน  และนา่งสำรวย    แสนมั่น    ครูชำนาญการพิเศษ  ชี้แจงเกียวกับกิจกรรมของนักเรียน  ด้านวิชาการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในการนี้ให้โอกาสผู้ปกครองร่วมคิด  ร่วมมือ  ในการเสนอแนะความต้องการต่างๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาและนักเรียนทุกคน....

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1981
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12835569
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)