ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบยินดีต้อนรับคณะกรรมการฯ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบได้รับการต้อนรับ
ท่านรอง
ผอ.สพป.นม.1ท่านรองฯเผด็จศึก  โชติกลาง ท่านศน.อดิศักดิ์ 
ปะพาน
และท่านผอ.นพดล
 
ศรีจันทรานนท์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ท่านผอ.กิ่งดาว
  หวังร่วมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ
ซึ่งท่านรอง ผอ.ได้ติดตามนโยบาย
10 ประการของท่าน ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบได้ดำเนินการตามนโยบาย โอกาสนี้ ท่านรอง
ผอ.และคณะได้เดินเยี่ยมชมชมบริเวณโรงเรียน ห้องสมุด 3 D ส้วมสุขสันต์ และห้องเรียน ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กำลังสอบปลายภาคเรียน
ปีการศึกษา
2553

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14040281
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)