ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนบ้านซาด

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านซาด นำโดยท่านผู้อำนวยการ ฐิติพงศ์  จันทสุข

ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ  2. โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้  3. โรงเรียนการไฟฟ้าฯ  4. โรงเรียนบ้านซาด

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1925
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11483700
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)