ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2556

เมื่อวันที่  2  มกราคม  2556  นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

พร้อมด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำนัน   คณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ร่วมกันจัดงานปีใหม่  ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่

มีการจับของขวัญ และ รับประทานอาหาร  สังสรรค์ร่วมกัน

 

รายงานโดย  นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13156341
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)