ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพพรหมสรประชุมผู้บริหาร : มุ่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิเป็นเลิศ

เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร                                 โดย  ผอ.สุรัตน์  มุ่งอิงกลาง  ประธานศูนย์ฯ  ประชุมผู้บริการโรงเรียนในสังกัด                      รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในอำเภอโนนสูง เตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               และมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศตามนโยบายท่าน ผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร 

ท่าน ศน.พรรณาภรณ์  ตู้กลาง  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ

ขอขอบคุณ ผอ.นราศักดิ์  เกษตรเวทิน ผอ.โรงเรียนบ้านสะพาน  สถานที่จัดประชุม

############

                                                                   แสวง สุวรรณบุตร  ภาพ/รายงาน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1944
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11945787
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)