ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง

              เมื่อบ่ายวันที่ 21 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า  ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  โดยคุณครูไพบูลย์  จำปาโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  และคณะกรรมการอนามัยโรงเรียนให้การต้อนรับ  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ เหรียญทอง  ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินอย่างยิ่ง  สำหรับนำข้อเสนอแนะ แนวทาง ข้อปฎิบัติในการพัฒนางานอนามัยของทางโรงเรียนต่อไป

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1939
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11717419
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)