ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก บุกค่ายลูกเสือวนานุรักษ์ วังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2555 ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีโรงเรียนในศูนย์ ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านมะค่า,โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร,โรงเรียนบ้านหมื่นไวย,โรงเรียนบ้านกระโดน,โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายวนานุรักษ์  อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผจญภัยทอสอบต่างๆได้ความรู้มากมายจากคณะวิทยากรของแต่ละโรงเรียน เชิญรับชมกันได้เลยครับ...................................

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1930
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11564661
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)