ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ

วันพุธที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหลักร้อย โดยผู้อำนวยการเดชา รวมใหม่ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการอนุวัฒน์ พลเจริญชัย นางลัดดาวัลย์ ถาวรพรหม นางสุวคนธ์ กิตติวัจนสกุล ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธาน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1909
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 10984629
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)