ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนราประชุมแนะนำ Tablet ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นายแดง   รุ่งชัยวัฒนกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
จัดประชุมแนะนำการใช้งาน Tablet เบื้องต้น  แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยแท๊บแล็ป  ตารางเรียน ฯลฯ
ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลังจากนั้นจึงแนนำวิธีการใช้งาน Tablet ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการใช้ แท็ปแล็บ ประกอบการเรียนการสอนต่อไป


นายพัสกร  มีสติ  : รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1997
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13071746
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)