ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านลองตอง จัดกิจกรรมเข้าค่าย"ดนตรีไทย ใจรักกีฬา ฯ"

     โรงเรียนบ้านลองตอง  จัดกิจกรรมเข้าค่าย "ดนตรีไทย ใจรักกีฬา พาเรียนพิเศษฟรี  มีจิตอาสา 
ไม่พึ่งพายาเสพติด"  ในวันที่ 19  เมษายน 2555  ณ  หอประชุมโรงเ้รียนบ้านลองตอง  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่้างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ
พิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน  เป็นวิทยากรในการสอนดนตรีไทยให้แก่นักเรียน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13377546
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)