ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  นายอุทิศ โทแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ  พร้อมด้วยคณะกองลูกเสือโรงเรียนบ้านจอหอ  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี  "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม  และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  โดยมีนายวินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี  มีนายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เป็นผู้กล้าวรายงาน  ณ  ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง  ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2020
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13541025
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)