ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ชวนน้องทำดี : บ้านหนองตาคง

โรงเรียนบ้านหนองตาคงเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต "ชวนน้องทำดี" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...ขอบคุณนายกจำเริญ  เปล้ากระโทก  และทีมงานอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2005
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13254569
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่าเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Last Updated (Thursday, 19 May 2011 14:59)