ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านพะไล นิเทศเต็มพิกัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

วันที่   ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๕  

ผู้อำนวยการชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  รองครองทรัพ   เชิดชู  และคณะครู โรงเรียนบ้านพะไล  

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเต็มพิกัด  จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

นิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพะไล

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการนิเทศเต็มพิกัด  มา  ณ   โอกาสนี้คะ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1979
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12831162
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)