ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผู้ใหญ่ใจดีที่โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ทางโรงเรียนบ้านดอนหวายฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายวัฒนะ  โชติกลาง 

คณะครู  และนักเรียนทุกคน ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดี  ได้แก่ คุณยายของเด็กชาย COLLIN

 ELTON  BLACKMON  ที่ได้มาเรียนรู่วัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการสอนของไทยโดยมาเรียนร่วม

กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหวายฯเป็นเวลา ๒๒ วัน วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่  COLLIN 

เดินทางกลับบ้าน คือเมืองเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้นำไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านดอนหวายฯทุกคน  ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

และพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ COLLIN

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1955
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12172779
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)