ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านหัวทะเล

วันจันทร์ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ 2555  สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำโดยท่านผู้อำนวยจุฑามาส  ชุ่มเมืองปัก ประธานศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล  ร่วมด้วย  ท่าน ผอ.ประสาท  แนบพิมาย  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว  ดำเนินการจัดสอบO-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนร่วมสอบ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านดอนขวาง และโรงเรียนบ้านพะไล โดยมี ท่านรองฯ อภิลักษณ์  เวรสันเทียะ มาให้กำลังใจนักเรียนในการสอบในครั้งนี้

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2141
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13855716
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)