ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านบึงสาร เปิดเตรียมการเรียนการสอนและประชุมครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ.2556
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร  ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
ในวันเปิดเตรียมความพร้อมของครู เพื่อชี้แจงและกำชับความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ของครูและบุคลกรในโรงเรียนตามคำสั่งโรงเรียนบ้านบึงสาร หลังประชุมได้มอบหมายให้ครูทุกคนจัด
และปรับปรุงห้องเรียนที่ น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน ให้เสร็จก่อนวันเปิดเรียน 16 พ.ค.56

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2019
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13530865
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)