ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กจัดงานมุทิตาจิต(2)

              ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กจัดงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2554อาจารย์ที่ครบเกษียณอายุราชการและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเกษียรอายุราชการก่อนกำหนดในวันพฤหัสบดีที่22 กันยายน2554เวลา 10.00 น. ณ.โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก                                                                   

              1. อาจารย์ประพล  แจ้งหมื่นไวย์  ครูวิทยฐานะชำนาญการ

              2. อาจารย์ศุภรลักษณ์  สุชนกุล   ครูวิทยฐานะชำนาญการ

              3. อาจารย์อารี  พันธ์สวัสดิ์   ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

             โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กขอประชาสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2554  ดังรูปภาพต่อไปนี้และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2042
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13722961
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)