ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ปี 2 มทส. ได้ให้ความรู้เกียวกับทันตสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี นำคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านมะค่า เพื่อมาให้ความรู้เกียวกับทันตกรรม และตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน ร่วมทั้งนำนักเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14039570
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)