ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ที่โรงเรียนบ้านโคกสูง

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นายไพจิตร คล่องสารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง นายอัฐเพชร พิรักษา ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาเมืองสุรนารายณ์ พร้อมคณะครู จากโรงเรียนบ้านลำเชิงไกร และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  ได้ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคกสูง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีมากมาย อาทิ ประกวดนางนพมาศ ร้องเพลง และอื่นๆอีกมากมาย

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2005
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13241971
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)