ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การแข่งขันกีฬาสี ณ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า

   โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)เปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2555 เวลา 9.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2555 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2555  มีคณะครู นักเรียน และนักกีฬา เข้าร่วมพิธี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1890
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9765444
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)