ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวมาสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนบ้านบึงตะโก

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาต่างประเทศ จำนวน 6 คน ได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มาสอนให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ซึ่งงานนี้เด็กนักเรียนสนุกสนานและแถมยังได้รับความรู้จากพี่ๆ อีกด้วย ทางโรงเรียนบ้านบึงตะโกต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1930
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11596720
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)