ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร 

จัดติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษ  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ  ท่านพรรณภรณ์  ตู้กลาง  (ศึกษานิเทศน์ประจำศูนย์ฯ พรหมสร) 

และวิทยากรประจำโรงเรียน  คุณครูบุญทิวา  ศรีนาค  (ครูชำนาญการพิเศษ)

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1924
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11461758
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)