ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
แนะนำโรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ สพป.นม.1

โรงเรียนบ้านยางหัวสิบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                        ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

 

สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านยางน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ปรัชญาโรงเรียน :  สุขภาพดี มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เน้นคุณธรรม
นำความรู้

วิสัยทัศน์ :   นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

E-MAIL : S040@korat1.info

โทรศัพท์ :  044-465173

จำนวนครู :  ผู้บริหาร  1  คน
ครู  5  คน
ครูอัตราจ้าง  1  คน

ธุรการโรงเรียน  1  คน
ครูพี่เลี้ยง  1  คน              
นักการภารโรง  1  คน

จำนวนนักเรียน :   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน      91  คน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1885
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9679066
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุชาดา บุญชู นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุชาดา บุญชู นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

เมื่อวันอังคารที่  12  เมษายน  2554 

 

เด็กหญิงสุชาดา  บุญชู 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

เข้าท้าชิงตำแหน่งมวยหญิงชิงแชมป์

สภามวยไทยโลก 

รุ่น  พินเวท  ไม่เกิน  100  ปอนด์ 

คู่ชกชาวญี่ปุ่น 

มิยายุชิ  แชมป์ W.P.M.F

ณ  สนามมวยนานาชาติรังสิต

เมื่อ  วันอังคาร  ที่  12  เมษายน  2554 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

Last Updated (Friday, 22 April 2011 04:29)