ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับนโยบาย วางแผน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียน ป.๖ และ ม.๓

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  นายอุทิศ  โทแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านจอหอ  เข้าร่วมประชุมของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  เตรียมความพร้อม  รับนโยบาย  วางแผน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖  และ ม.๓  โดยมี  นายพงศักดิ์  กูลพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  เป็นประธานการประชุม  มีผู้บริหาร  และคณะครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพจอหอพนมวันท์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอหอ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1971
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12564731
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร.ร.บ้านหัวทะเล จัดนิทรรศการทางวิชาการและเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำฯ

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 โรงเรียนบ้านหัวทะเลได้จัด นิทรรศการทางวิชาการและเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาด้วย "หนังสือนิทานคุณธรรม" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านหัวทะเล อย่างยิ่งใหญ่ นำโดย นางสาวจุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ร่วมด้วยโรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก โรงเรียนบ้านพะไล โรงเรียนบ้านหนองตาคง    โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลา โรงเรียนดอนขวาง  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ร่วมออกบู๊ทแสดงผลงานทางวิชาการ

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 มาเป็นประธานพิธีเปิด และร่วมงาน ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ ชมการนั่งสมาธิ เพลงสบาย เพลงดังดอกไม้บาน สมาธิ 15 ท่า และการแผ่เมตตาของ  นักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียน และเดินชมนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาด้วย "หนังสือนิทานคุณธรรม" และนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนบ้านหัวทะเล และโรงเรียนเครือข่าย 

 

 

News Report by : Runchirada

Last Updated (Friday, 11 March 2011 15:10)