ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนประชาสามัคครีส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 -12  ตุลาคม 2555 ทางสพป.นครราชสีมา เขต 1  ได้จัดให้มีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคัดเลือกตัวแทนระดับเขดพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนประชาสามัคคี ในนามตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาสรรค์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันที่งหมด  46  รายการ   โดยมีคณะครูอาจาย์ที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน และคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกระดับกลุ่มโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันหลายโรงเรียนซึ่งผลการแข่งขันนั้นยังไม่ทราบอย่างเป็นทางการอีกหลายรายการแต่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน   คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมแสดงออกทางผลงานวิชาการ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1889
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9749429
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร.ร.บ้านหัวทะเล จัดนิทรรศการทางวิชาการและเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำฯ

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 โรงเรียนบ้านหัวทะเลได้จัด นิทรรศการทางวิชาการและเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาด้วย "หนังสือนิทานคุณธรรม" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านหัวทะเล อย่างยิ่งใหญ่ นำโดย นางสาวจุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ร่วมด้วยโรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก โรงเรียนบ้านพะไล โรงเรียนบ้านหนองตาคง    โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลา โรงเรียนดอนขวาง  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ร่วมออกบู๊ทแสดงผลงานทางวิชาการ

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 มาเป็นประธานพิธีเปิด และร่วมงาน ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ ชมการนั่งสมาธิ เพลงสบาย เพลงดังดอกไม้บาน สมาธิ 15 ท่า และการแผ่เมตตาของ  นักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียน และเดินชมนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาด้วย "หนังสือนิทานคุณธรรม" และนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนบ้านหัวทะเล และโรงเรียนเครือข่าย 

 

 

News Report by : Runchirada

Last Updated (Friday, 11 March 2011 15:10)