ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
บ้านพะไล "เด็กปฐมวัยอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย"

  ผู้อำนวยการชัยวัฒน์  คารมย์กลาง   รองครองทรัพย์  เชิดชู     คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านพะไล 

ร่วมจัดโครงการ  " เด็กปฐมวัยอนุรักษ์  วัฒนธรรมไทย"

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ระหว่างวันที่  ๒๙ - ๓๑  มกราคม  ๒๔๔๖

มีฐานกิจกรรม  ดังนี้  ๑.การกราบ   ๒. ม้าก้านกล้วย   ๓. การเดินกะลา 

๔.เล่นชักเย่อ   ๕.การทำขนมบัวลอย

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  จากการทำกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ  และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย 

                                                                                      

                                                                                                                                               ภาพ/ ข่าว

                                                                                                                                                    โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1955
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12175054
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นำโดย นางมัลลิกา มีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2556 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งนักเรียนทุกคนได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมอยู่ในสถานการณ์จำลอง เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

alt

alt

alt

 

alt

Last Updated (Tuesday, 11 June 2013 18:09)