ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กลุ่มโรงเรียนโคราช จัดการแข่งขันกีฬาระดับประถมศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่  11 มกราคม 2554  กลุ่มโรงเรียนโคราช  ได้จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา  ระดับประถมศึกษขึ้น  ณ  สนามกีฬาลิปตพัลลภ  ตำบลพุดซา โดยมีโรงเรียนในกลุ่มร่วมดังนี้  คือ  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  โรงเรียนบ้านพุดซา  โรงเรียนบึงสาลี  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์  โรงเรียนบ้านบึงตะโก  โรงเรียนบ้านพลกรัง  โรงเรียนบ้านสีมุม  และโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11870540
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นำโดย นางมัลลิกา มีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2556 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งนักเรียนทุกคนได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมอยู่ในสถานการณ์จำลอง เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

alt

alt

alt

 

alt

Last Updated (Tuesday, 11 June 2013 18:09)