ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ จัดอบรมครูการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

      โรงเรียนเสนานุเคราะห์  ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร เรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.    อาคารสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนเสนานุเคราะห์  มีครูและบุคลากร เข้าอบรม จำนวน  40 คน  โดยมี นายกมล  พุมรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิทยากรการอบรม ได้แก่ นายกมล  พุมรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นางสรินทิพย์  ริงคณานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ  ซึ่งโรงเรียนเสนานุเคราะห์  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในจำนวน 84 โรงเรียนของ สพป.นม.1 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

ภาพ-ข่าว / นายสมชัย  มานะยิ่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์

แต่งภาพ / ธุรการโรงเรียน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1931
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11614069
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นำโดย นางมัลลิกา มีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2556 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งนักเรียนทุกคนได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมอยู่ในสถานการณ์จำลอง เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

alt

alt

alt

 

alt

Last Updated (Tuesday, 11 June 2013 18:09)