ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด @โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นางรัชนีกร  อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรฯ
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรำลึกถึง "สุนทรภู่" กวีเอกของไทย 
โดยมีการมอบรางวัลเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกวด วาดภาพ ร้องทำนองเสนาะ
คัดลายมือ  ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกันอย่างมากมาย
หลังจากนั้นจึงร่วมนำนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยรอบชุมชนบ้านหนองขอน


On June 26, 2556.  Mrs.Ratchanigon  Aroonrat, School Director of Sukanaree2 (Nongkhon) together with the teachers and staff event date and Soonthornphu campaign against drugs.
To commemorate "Soonthornphu" poet of Thailand. The award is an honor for the students attending the contest drawing upon Tmnagesnaa calligraphy. Students who are interested to enter the competition as many then join the campaign against illegal drugs by students marching around Ban Nong Khon.


 


นายพัสกร  มีสติ  : รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2042
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13723930
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นำโดย นางมัลลิกา มีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2556 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งนักเรียนทุกคนได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมอยู่ในสถานการณ์จำลอง เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

alt

alt

alt

 

alt

Last Updated (Tuesday, 11 June 2013 18:09)