ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโก

โรงเรียนบ้านบึงตะโกได้จัดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โดยท่านผู้อำนวยการวิชัย  เรียนพงศ์ชัย ได้นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูล ความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างสารสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ภาพถ่าย  นางดวงพร  นามพลกรัง

รายงาน  นางสาวลัดดาวัลย์  เทียมพุดซา

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1992
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12976951
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ผอ.นัยนา  ตันเจริญ  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

13_05_30.jpg - 146.87 Kb

 

13_05_31.jpg - 127.21 Kb

 

สุกัญญา ต่างสันเทียะ    ภาพ / ข่าว

 

Last Updated (Wednesday, 22 May 2013 08:34)