ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ประชุมประชาคม

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

นำโดย  ผอ.ดร.จักราวุธ  วิจบ

จัดประชุมประชาคม  ในวันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์  2555

เพื่อแก้ปัญหา  และบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามนโยบายของ  สพฐ.

ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,

ตัวแทนครู , ตัวแทนผู้นำชุมชน ,ตัวแทนองค์กรเอกชน ,

กรรมการสถานศึกษา , ตัวแทนผู้ปกครอง , ตัวแทนนักเรียน

จำนวน  47  คน

ดังภาพข่าวค่ะ

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1931
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11609154
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ผอ.นัยนา  ตันเจริญ  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

13_05_30.jpg - 146.87 Kb

 

13_05_31.jpg - 127.21 Kb

 

สุกัญญา ต่างสันเทียะ    ภาพ / ข่าว

 

Last Updated (Wednesday, 22 May 2013 08:34)