ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
เมืองสุรนารายณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อบรมตัวชี้วัด

 เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์ โดยนายอัฐเพชร พิรักษา ประธานศูนย์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โดยการจัดอบรมการสอนตามตัวชี้วัดทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คณะครูโรงเรียน สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์ ได้เรียนรู้การสอนตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องแท้จริงโดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์  นนท์พละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งวิทยากรที่มากด้วยความรู้จากโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

 On 14-15 August 2555 Education Development Center in themang suranarai groups. Mr.  atapet piraksa and the center has organized a network of centers of excellence to the quality of education. The training taught by a measure of all group learning at the school Akengm pus. The purpose is to provide school teachers. Education Development Center, under the experimental groups. Learn to teach as a measure of the actual event has been held by Mr. Chet Non PE, Deputy Director, Office of Elementary Description of Area 1 is the opening of this workshop. The speakers are very knowledgeable of the City School District.

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11398774
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ผอ.นัยนา  ตันเจริญ  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

13_05_30.jpg - 146.87 Kb

 

13_05_31.jpg - 127.21 Kb

 

สุกัญญา ต่างสันเทียะ    ภาพ / ข่าว

 

Last Updated (Wednesday, 22 May 2013 08:34)