ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ รับการตรวจสอบการอ่านและการเขียน X-ray ครั้งที่ 2 ป.3 และ ป.4

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2554 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ รับการตรวจสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครั้งที่ 2  

ในการนี้ นางพจนีย์  พงศ์ธนนนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

 

 

 

สุภาวดี รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1971
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12564354
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ผอ.นัยนา  ตันเจริญ  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

13_05_30.jpg - 146.87 Kb

 

13_05_31.jpg - 127.21 Kb

 

สุกัญญา ต่างสันเทียะ    ภาพ / ข่าว

 

Last Updated (Wednesday, 22 May 2013 08:34)