ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
Watsakaew School กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

     เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนวัดสระแก้วจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อศึกษาเรียนรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในโรงเรียน แสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11876911
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

Wat thungsawang school : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ผอ.นัยนา  ตันเจริญ  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

13_05_30.jpg - 146.87 Kb

 

13_05_31.jpg - 127.21 Kb

 

สุกัญญา ต่างสันเทียะ    ภาพ / ข่าว

 

Last Updated (Wednesday, 22 May 2013 08:34)