ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
วังม่วง.......ร่วมติวเข้มที่โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชรติวเข้มO-net  ณ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ 1.อนุบาลตลาดแค  2. วังม่วง 3.การไฟฟ้า  4. ธารปราสาท   5. หญ้าคาเหนือ

ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 8 สาระ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาติวตามตาราง

 คิดว่าการจัดติวครั้งนี้นักเรียนต้องได้รับความรู้มากมาย  นำไปต่อยอดที่โรงเรียนตัวเองได้อย่างแน่นอน 

ขอให้โชคดีทุกคนนะจ๊ะ

 

Lapatrada  บันทึกภาพ

Krunong  รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1888
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9745507
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)