ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหลักร้อย จัดประชุมใหญ่ผู้ปกครอง, มอบหลักฐานการจบการศึกษาและจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน

เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2556    โรงเรียนบ้านหลักร้อย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   พิธีมอบหลักฐานการจบชั้นป.6 และจ้ดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน โดยมีท่านผอ.พัชนี  รัตนประสพ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี  ผอ.เดชา  รวมใหม่  กล่าวรายงาน  ,กิจกรรมมอบเกียรติบัตรตามโครงการต่อต้านยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง  ให้แก่นักเรียนชั้นป.6  และกิจกรรมอำลาสถาบัน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง  มาร่วมประชุมและให้กำลังใจแก่คณะครู  นักเรียนเป็นอย่างดี

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1972
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12578939
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)