ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ร่วมกิจกรรม "โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาคโรค"

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2556 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) โดยมีคณะครูนำนักเรียน  ร่วมกิจกรรม "โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาคโรค"  ณ บ้านเดื่อ หมู่ 8  ที่จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ในการนี้ นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เป็นประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านต่างร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

ว่าที่ ร.ต. สุรเทพ  แก้วเพชรพงษ์  ธุรการ ร.ร. ภาพ-ข่าว............................................................................................................

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1939
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11715819
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)