ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองปรูจัดประชุมด้วยระบบ e-Meeting

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2554  เวลา 15.30 น. 

“โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป.นม.1  ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนด้วยระบบ   

 e – Meeting ครั้งแรกในภาคอีสานของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา” 

1.    โดยมีนายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด(โฟนอิน) 

2.    และมีนายสมศักดิ์  เผื่อนงูเหลือม รองผอ.สพป.นม.1 เป็นประธานการประชุม 

3.    มีนายเผด็จศึก  โชติกลาง  รองรองผอ.สพป.นม.1 และนายชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท์ ศน.สพป.นม.1 ร่วมเป็นเกียรติ 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)    สนองนโยบาย 10 ประการสพป.นม. 1  ของท่านผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร (เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี) 

2)    เตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

3)    ลดการใช้กระดาษเพื่อประหยัดและส่งเสริมการลดภาระโลกร้อน

 

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12336316
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)