ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ปฐมวัยเสนา........ชนะเลิศการประกวดเล่านิทาน

ด้วยโรงเรียนเสนานุเคราะห์  ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าประกวดเล่านิทาน
ในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ  ประจำปี 2554 “พระผู้ทรงเป็นครูแหน่งแผ่นดิน”
เมื่อ 14 มกราคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการประกวด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีผู้แสดง 5 คน ดังนี้
  1. เด็กหญิง เขมจิรา  ศิริด่านโค
  2. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  คำคง
  3. เด็กหญิงโสภิตนดภา  ทีรวม
  4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ปัดทอง
  5. เด็กหญิงสุประวีณ์  เศรษฐีธัญหาร
ครู ผู้ควบคุม  ได้แก่ 
   นางสาวสุภาพร  เดชาอภินันท์  และ
   นางสาวปณิฌิฌา  บำรุงนา

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2155
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13996286
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)