ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านทับช้าง แสดงความยินดีกับการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556

โรงเรียนบ้านทับช้าง โดย นางนงลักษณ์ พงษ์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ของ นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1991
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12966794
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)