ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
คณะครู นักเรียนโรงเรียนดอนท้าววิทยาร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช 1

   เมื่อวันที่  11 มิถุนายน  2556  ท่าน ผอ.สมบูรณ์  ไม้กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนท้าววิทยา  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนดอนท้าววิทยา  เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ โคราช 1 สู่อาเซียน “Korat 1 Academic  ASEAN  Expo 2013” โดยมี นายประเสริฐ          บุญชัยสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นผลผลิตอันสำคัญของผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนที่มุ่งหวังตั้งใจแสดงผลงานทางวิชาการที่นำไปสู่คุณภาพการศึกษาของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 


 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2010
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13374313
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)