ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
การแข่งขันกีฬาสี ณ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า

   โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)เปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2555 เวลา 9.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2555 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2555  มีคณะครู นักเรียน และนักกีฬา เข้าร่วมพิธี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2165
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14098462
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)