ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม โดยท่านผู้อำนวยการพัฒน์  พานสมบัติ

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกวดคัดลายมือ ,

การแต่งคำขวัญ , การแต่งกลอน , การประกวดวาดภาพระบายสี ฯลฯ ของนักเรียนชั้นต่างๆ

และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม

ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวด ลำดับที่ 1-3 ของแต่ละรายการอีกด้วย

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1944
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11946843
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)