ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรม 3 วันก่อนเปิดเทอม

โรงเรียนบ้านลองตอง  จัดกิจกรรมก่อนเกิดภาคเรียน  3  วัน  ตั้งแต่ 10-12 พฤษภาคม 2554  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมวันแรก   ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

 
กิจกรรมวันที่สอง 
ให้นักเรียนเข้ากลุ่มสีทำเขตรับผิดชอบสี   เลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนและกรรมการฝ่ายต่างๆ  แบ่งเวรทำความสะอาดห้องเรียน  จดตารางเรียน  ประชุมนิเทศนักเรียน


วันสุดท้าย  ร่วมทำกิจกรรมสี  ทำความสะอาด  คณะกรรมการฯเข้ารับการอบรมจาก

 ครูยุติธรรม  ชวาลา  ครูฝ่ายปกครอง 

 

 

ธุรการลองตอง  รายงาน

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11102295
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)