ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว เข้าค่ายแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

เมื่อวันที่ 29-31  สิงหาคม 2554  นายเอกชัย  นางาม  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

ได้เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนภายในศูนย์ฯ

ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ ดังนี้  โรงเรียนบ้านหัวทะเล,โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ,โรงเรียนบ้านหนองตาคง,โรงเรียนบ้านพะไล

โรงเรียนบ้านดอนขวาง และโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี

ซึ่งนักเรียนที่เข้าโครงการทั้งสิ้น 116 คน   รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1931
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11603688
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)