ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

 

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

นายวิโรจน์  แพเกาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ร่วมกันต้อนรับ นายเผด็จศึก  โชติกลาง

รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต ๑ และคณะ

ในโอกาสเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

ทางโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

                                                                                                          ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14039786
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)